Näin rakennetaan hyvä Business Case

Business Case hankintaratkaisua varten

Hyvä Business Case auttaa yrityksiä ja organisaatioita hahmottamaan yrityksen todellisia tarpeita silloin kun on aika tehdä uusia investointeja.

Vaikka hankinnat ja niiden hallinta eroavat suuresti yrityksestä toiseen, voidaan jokaisessa investointihankkeessa havaita sama avainkysymys, johon johto ja muut päätöksentekijät haluavat perustellun vastauksen: onko investointi sijoituksen arvoinen?

Kuten minkä tahansa merkittävän investoinnin kohdalla, investointeja teknologiaan on harkittava huolellisesti ennen niiden tekemistä. Oikean ratkaisun valitseminen vie aikaa, niinkuin pitääkin – mutta jossain vaiheessa päätös on tehtävä.  Vaikka potentiaalisen sijoituksen perusteleminen ei ole aina helppoa, on tärkeää varmistaa, että lopullisen päätöksen tekevät henkilöt todella ymmärtävät sijoituksen todellisen hyödyn. Siksi on tärkeää luoda hyvä Business Case, tai raportti, joka tukee päätöksen tekeviä tahoja parhaan mahdollisen päätöksen tekemisessä.

Hankintaratkaisu tuo monia etuja

Epäsuorat hankinnat (hankinnat, jotka eivät ole suoraan yhteydessä yrityksen liiketoimintaa, esimerkiksi IT- ja toimistotarvikkeet) ovat alue, joka on erityisen kypsä investointeihin. Esimerkiksi valmistajan kohdalla 90% ostoksista saattaa mennä tuotantoon. Epäsuorat kustannukset ovat vain loput 10 %, mutta ne voivat olla yrityksen kallein ja monimutkaisin hankinta-alue. Tämä johtuu usein siitä, että epäsuorat hankinnat voivat olla hyvin aikaa vieviä prosesseja, ja hukkaan kulunut aika tulee nopeasti kalliiksi. Kustannuksia syntyy aina myöhästymismaksuista apukäsien palkkaukseen. Ilman hankintajärjestelmää yhden hankinnan (kuten uuden puhelimen) käsittely vie keskimäärin 40 minuuttia. Palveluntarjoajille epäsuorien hankintojen osuus on usein paljon suurempi; jopa 100% ostoista saattaa tulla välillisistä, epäsuorien hankintojen kustannuksista.

Mikäli yrityksessänne keskustellaan hankintaratkaisuun investoimisesta, tämä opas on juuri sinua varten. Hyvä Business Case antaa rehellisen arvion yrityksen nykyisestä tilanteesta ja auttaa tunnistamaan missä seuraavan sukupolven hankintaratkaisu voi parantaa tehokkuutta ja kannattavuutta. Kokonaisvaltaisen pohjatyön avulla voit auttaa varmistamaan, että päätös uudesta investoinnista on yhdenmukainen yrityksen strategioiden kanssa – nyt ja tulevaisuudessa.

Lataa opas

 

Hyvä Business Case vaatii yrityksen nykyisen tilanteen kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Mutta mitä kaikkia asioita tulisi ottaa huomioon nimenomaan hankintaratkaisun kohdalla? Tämän oppaan avulla saat erinomaisia neuvoja business casen rakentamiseen; miten tunnistat yrityksen todelliset tarpeet, miten hankintaratkaisu vaikuttaa organisaation toimintaan ja millaisia etuja  hankintaratkaisusta todella on yritykselle.

 

Tilaa opas täältä!