KPIs

Maksimoi hankinnasta maksuun -investointisi hyöty KPI-mittareiden avulla

Parin viimeisen vuosikymmenen aikana hankinnasta maksuun -ratkaisuista on tullut olennainen osa yritysten taloushallinnon ja hankinnan toimintoja. Ratkaisujen vakiintunutta asemaa ovat ajaneet niiden tuomat hyödyt, kuten muun muassa kustannussäästöt, sekä parantunut tarkkuus, seurattavuus ja tehokkuus.

Suoritusta mitataan harvoin

Vaikka hankinnasta maksuun -ratkaisujen asema onkin vakiintunut taloushallinnossa ja hankinnassa, kokemuksemme mukaan niiden suoritusta kuitenkin mitataan harvoin. Tämä johtuu usein haasteista kaiken tarvittavan tiedon keräämisessä.

Lisäksi yrityksissä on usein monta eri versiota totuudesta, johtuen taloushallinnon ja hankinnan erilaisista perspektiiveistä hankinnasta maksuun -prosesseihin suhtautumisessa. Taloushallinto keskittyy kirjanpidon tarkkuuteen ja kulujen vähentämiseen, kun taas hankintaosastolle on tärkeää strateginen hankintatoimi, sopimukset ja kulujen hallinta. Todellisuudessa molemmat kuitenkin puhuvat samasta asiasta eri termeillä.

Webinaari parhaiden käytäntöjen suosituksista

Ilman läpinäkyvyyttä ja mittaamista on organisaatioiden mahdotonta arvioida hankinnasta maksuun -ratkaisujen vaikutusta yrityksen prosesseihin, tunnistaa niiden vahvuuksia, tai hahmottaa missä niitä voitaisiin hyödyntää paremmin. Kuinka yritykset voivat löytää yhteisen totuuden ja ryhtyä mittaamaan hankinnasta maksuun -prosessejaan tehokkaasti?

Asiaa käsitellään Paletten ja Canonin tukemassa Purchasing Insight -webinaarissa, joka tarjoaa ohjeita parhaille käytännöille, läpinäkyvyyden saavuttamiselle, sekä selkeiden, mitattavien ja oleellisten tavoitteiden asettamiselle.

Kaikki alkaa hankinnasta maksuun -ratkaisun hyödyntämisestä, joka tarjoaa näkyvyyden sekä taloushallinnon että hankinnan prosesseihin. Näin saadaan täysi näkyvyys läpi koko yrityksen, sekä yhteinen perspektiivi faktoista. Kun tämä on mahdollistettu, voidaan asettaa tarkoituksenmukaiset KPI-mittaristot. Kannattaa välttää kaiken mittaamista ja sen sijaan keskittyä kolmesta viiteen tärkeimpään KPI-mittariin, jotka ovat liiketoiminnalle tärkeimpiä.

Aloita kolmella KPI-mittarilla

Webinaarissa todetaan, että organisaatioiden on hyvä aloittaa vain kolmella eri KPI-mittarilla. Ensimmäisenä voidaan mitata ostolaskujen suhdetta ostotilauksiin, joka auttaa pitämään kulut kontrollissa. Seuraavaksi tulee analysoida täysin automatisoitujen ostolaskujen ja ostotilausten määrää, koska tämä vähentää ostolaskukohtaisia kuluja. Lopuksi tulisi mitata maksujen suorittamisen ajallisuutta, joka antaa hyvän kuvan hankinnasta maksuun -ratkaisun tehokkuudesta.

Hankinnasta maksuun -ratkaisut ovat yrityksille kriittisiä työvälineitä, joten niiden mittaaminen on tärkeää investoinnin maksimoimiseksi.