Ostajan opas – Tehokkuutta aina hankinnasta maksuun

Tässä blogikirjoituksessa esittelemme Ostajan opas  -dokumentin, joka on niitä organisaatioita varten, jotka haluavat liikkua kohti sähköistä ja automatisoitua laskujen käsittelyä. Opas on ladattavissa nettisivuiltamme, täällä.

On yksi asia päättää, että organisaatio on valmis automatisoitua hankinnasta maksuun -ratkaisua varten. Onhan ratkaisusta hyötyä kaikille yrityksille, jotka käsittelevät suuria määriä ostolaskuja, tai yksinkertaisesti haluavat liikkua lähemmäs haluttua automaation tasoa.

Päätös siitä, mikä ratkaisu on paras vaihtoehto juuri teidän yrityksellenne, onkin paljon vaikeampi päätös tehtäväksi.

Kahden ajurin avulla kohti automatisaatiota

Kuten Ostajan opas kertookin, on olemassa kaksi laajaa ajuria, joiden avulla organisaatioiden kannattaa etsiä hankinnasta maksuun -prosessin automatisoivaa ratkaisua.

1. Laskujen hallinta

Ensimmäinen ajuri on laskujen hallinnan kehittäminen sujuvammaksi, yksinkertaisemmaksi ja yhä tarkemmaksi.

2. Tehokas hankintaprosessi

Toinen ajuri liittyy hankintakulttuuriin – hankintojen johtamiseen kokonaisvaltaisemmalla ja tehokkaammalla tavalla läpi koko organisaation. Jos jompaakumpaa tai molempia näistä osa-alueista johdetaan manuaalisesti, organisaatiot saattavat kärsiä useista ongelmista kasvaessaan: epätarkkuuksista (joilla voi olla vahingollisia vaikutuksia tuloihin, maineeseen ja toimittajasuhteisiin), näkyvyyden puutteesta, huonosta ajan ja rahan hallinnoimisesta sekä henkilöstön stressistä.

Mikäli organisaationne haluaa ottaa käyttöön automatisoidun hankinnasta maksuun -ratkaisun,  saatatte joutua ratkaisemaan yhden tai molemmat näistä ongelmista. Ensimmäinen askel valinnassa on miettiä, miten nämä ajurit esiintyvät organisaatiossanne.  Onko laskujen hallinta tärkein ajuri tai hankinta, vai sekoitus näistä kahdesta? 

Mitä hankinnasta maksuun -ratkaisu tarjoaa

Hankinnasta maksuun (Purchase-to-Pay, P2P) automatisointiratkaisut ratkaisevat nämä ongelmat tarjoamalla yhden yhteisen alustan, jonka avulla organisaatiot voivat hallinnoida koko prosessia hankinnasta maksuun. Tyypillisiä vaiheita ovat sopimushallinta, hankinnat, toimittajien hallinta, laskujen täsmäytys, laskujen käsittely ja kulujen hallinta.

Ostajan opas antaa erityisesti merkittäviä neuvoja hankinnasta maksuun -ratkaisun mahdollistamaan laajempaan muutokseen.  Monet organisaatiot käyttävät automatisoitua P2P -ratkaisua yksinkertaisesti laskujen hallinnointiin – ja vaikka tällä onkin merkittävä vaikutus tarkkuuteen ja tehokkuuteen, automatisoidun P2P -ratkaisun avulla voidaan saavuttaa myös paljon enemmän. Automatisoikaa muita osa-alueita hankinnasta maksuun -prosessissa – kuten hankinnat ja toimittajahallinnan – ja organisaationne voi saavuttaa todella mullistavia tehokkuushyötyjä.

Lisäksi, useimpien hankinnasta maksuun -ratkaisujen tulisi tarjota laaja valikoima raportteja ja mittaristoja. Näiden avulla saat pääsyn ennennäkemättömään tietoon, joiden avulla prosessien jatkuva kehittäminen on tehokkaampaan. Ratkaisujen tulisi myös olla integroitavissa suurimpiin ERP sovelluksiin, jotta voitte kehittää todella yhtenäisen ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan talousjohtamiseen.

Viimeinen päätös: Hankinnasta maksuun -ratkaisun valinta

Oikean hankinnasta maksuun -ratkaisun valitseminen tulisi nähdä yhtenä askeleena kokonaisvaltaisessa digitaalisessa muutoksessa. Kun ratkaisua valitaan, on hyödyllistä purkaa tämän hetkiset prosessinne niiden tärkeisiin vaiheisiin. Pyrkikää tunnistamaan millä näistä on eniten manuaalisia vaiheita, ja tehkää näistä prioriteetteja automatisointia varten. Valitsemanne hankinnasta maksuun -ratkaisun tulee palvella näitä prosesseja parhaiten.

Jokaisen organisaation tarpeet ovat tietysti erilaisia, mutta jokainen yritys hyötyy hankinnasta maksuun -ratkaisusta, joka tarjoaa aitoa joustavuutta ja skaalautuvuutta, kustomointia, yksinkertaista käyttöönottoa ja osaavaa tukea.

Mikäli haluat tietää lisää oikean hankinnasta maksuun -ratkaisun valinnasta, lue koko Ostajan opas. Opas on ilmainen ja ladattavissa nettisivuiltamme.