Ostajan opas – Tehokkuutta aina hankinnasta maksuun

Tässä blogikirjoituksessa esittelemme Ostajan opas  -dokumentin, joka on niitä organisaatioita varten, jotka haluavat liikkua kohti automatisoitua laskujen käsittelyä. Opas on ladattavissa nettisivuiltamme, täällä.

Hankinnasta maksuun -ratkaisu tuo monia etuja yritykselle. Ensimmäisessä vaiheessa yrityksen ostolaskujen käsittely automatisoidaan, ja seuraavassa vaiheessa ratkaisuun lisätään toiminnallisuuksia myös epäsuorien hankintojen hallintaan. Kun ostolaskuja ja hankintoja käsitellään yhdessä, saumattomassa järjestelmässä, voidaan koko hankinnasta maksuun -prosessia kehittää kokonaisuutena sen sijaan, että keskitytään ainoastaan prosessin lopputulemaan – eli ostolaskuun.

Kahden kokonaisuuden avulla kohti korkeaa automaatiotasoa

On olemassa kaksi laajaa kokonaisuutta, joiden avulla organisaatioiden kannattaa etsiä hankinnasta maksuun -prosessin automatisoivaa ratkaisua.

1. Ostolaskujen automatisointi

Ensimmäinen ajuri on laskujen hallinnan kehittäminen sujuvammaksi, yksinkertaisemmaksi ja yhä tarkemmaksi.

2. Tehokas hankintaprosessi

Toinen ajuri liittyy hankintakulttuuriin – hankintojen johtamiseen kokonaisvaltaisemmalla ja tehokkaammalla tavalla läpi koko organisaation. Jos jompaakumpaa tai molempia näistä osa-alueista johdetaan manuaalisesti, organisaatiot saattavat kärsiä useista ongelmista kasvaessaan: epätarkkuuksista (joilla voi olla vahingollisia vaikutuksia tuloihin, maineeseen ja toimittajasuhteisiin), näkyvyyden puutteesta, huonosta ajan ja rahan hallinnoimisesta sekä henkilöstön stressistä.

Mikäli organisaationne haluaa ottaa käyttöön automatisoidun hankinnasta maksuun -ratkaisun,  saatatte joutua ratkaisemaan yhden tai molemmat näistä ongelmista. Ensimmäinen askel valinnassa on miettiä, miten nämä ajurit esiintyvät organisaatiossanne.  Onko laskujen hallinta tärkein ajuri tai hankinta, vai sekoitus näistä kahdesta? 

Mitä hankinnasta maksuun -ratkaisu tarjoaa

Hankinnasta maksuun (Purchase-to-Pay, P2P) automatisointiratkaisut ratkaisevat nämä ongelmat tarjoamalla yhden yhteisen alustan, jonka avulla organisaatiot voivat hallinnoida koko prosessia hankinnasta maksuun. Tyypillisiä vaiheita ovat sopimushallinta, hankinnat, toimittajien hallinta, laskujen täsmäytys, laskujen käsittely ja kulujen hallinta.

Ostajan opas antaa erityisesti merkittäviä neuvoja hankinnasta maksuun -ratkaisun mahdollistamaan laajempaan muutokseen.  Monet organisaatiot käyttävät automatisoitua P2P (engl. Purchase-to-Pay) -ratkaisua yksinkertaisesti laskujen hallinnointiin – ja vaikka tällä onkin merkittävä vaikutus tarkkuuteen ja tehokkuuteen, automatisoidun P2P -ratkaisun avulla voidaan saavuttaa myös paljon enemmän. Automatisoikaa muita osa-alueita hankinnasta maksuun -prosessissa – kuten hankinnat ja toimittajahallinnan – ja organisaationne voi saavuttaa todella mullistavia tehokkuushyötyjä.

 

Mikäli haluat tietää lisää oikean hankinnasta maksuun -ratkaisun valinnasta, lue koko Ostajan opas. Opas on ilmainen ja ladattavissa nettisivuiltamme.