AI

Tekoäly kirjanpitäjänä – taloushallinnon tulevaisuus?

Lisääntyvien säännösten ja asiakkaiden korkeiden vaatimusten myötä tilitoimistot ja finanssialan organisaatiot ovat kääntymässä uudenlaisen työvoiman puoleen, tukeakseen osaa eniten aikaa vievistä tehtävistään.

Tämä työvoima voi lajitella tietoa, ymmärtää pyyntöjä, sekä tukea yhä monimutkaisempia tehtäviä vaatimatta kuukausipalkkaa. Kyseessä on tietenkin tekoäly.

 

Tekoäly kirjanpidossa, sisäisessä valvonnassa ja datan analysoinnissa

Tekoälyä on alettu hyödyntämään myös kirjanpidossa, sisäisessä valvonnassa, sekä datan analysoinnissa. Monet ennustavat tekoälyn vapauttavan taloushallinnon työntekijät yksitoikkoiselta raatamiselta hoitamalla kaikkein aikaa vievimmät tehtävät. Tulevaisuudessa tekoäly pystyy hoitamaan yhä monimutkaisempia tehtäviä, sekä tekemään päätöksiä.

Jotkut saattavat pitää näitä muutoksia hälyttävinä. On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka teknologian kehitys on tehnyt työtehtäviä tarpeettomiksi kautta aikojen, on se myös luonut uusia töitä. Vaikka tekoäly hoitaa jotkut tehtävät paremmin kuin ihminen, se ei voi koskaan korvata ihmisälyä.

Tekoälyn käyttöönotto kirjanpidon ja taloushallinnon palveluissa on vasta alkanut. Sen vaikutukset yritysten taustatoiminnoissa ovat jo merkittäviä, mutta sen potentiaali on huomattavasti laajempi. Tällä hetkellä tekoälyn kapasiteetteihin voidaan lukea muun muassa luonnollinen kielen prosessointi chatboteissa, digitaaliset assistentit, sekä koneoppiminen datan luokittelussa ja analysoinnissa.

Tekoälyteknologia voi auttaa taloushallintoa ratkaisemalla kolme laajaa ongelmaa: tuottamalla parempaa ja halvempaa dataa päätöksenteon tueksi, mahdollistamalla tiedon ymmärtämisen sitä analysoimalla, sekä vapauttamalla aikaa arvokkaampiin asioihin, kuten päätöksentekoon, strategian kehittämiseen, suhteiden rakentamiseen ja johtamiseen keskittymiselle. Laskutietojen analyysi voi esimerkiksi tuottaa yritykselle merkittävää lisäarvoa.

Missä tekoäly voi tuottaa eniten lisäarvoa?

Mahdollisuudet ovat mullistavia. Tekoälyllä on kyky muuttaa kirjanpidon ja taloushallinnon palveluiden tarjoaminen täysin, mutta se on otettava käyttöön siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Toimialan tulisi olla avoin uusille mahdollisuuksille, mutta keskittyä samaan aikaan asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseen, jotta voidaan arvioida missä tekoäly voisi parhaiten tuottaa lisäarvoa.

Alan päättäjien on keskityttävä osa-alueisiin, joilla ihmisen arviointikyky, suhteiden rakentaminen, sopeutumiskyky ja syvällinen ymmärtäminen ovat korvaamattomia. Tämä auttaa näkemään missä tehtäviä voitaisiin tukea ja mitkä avustavat tehtävät tekoäly voi ottaa hoidettavakseen.

Keskittymällä näihin asioihin, on alan ammattilaisilla edessään lupaava tulevaisuus, missä ihmisillä on aikaa keskittyä kaikkein arvokkaimpiin tehtäviin tekoälyn avun mahdollistamana.

Tänä päivänä automaatio tuottaa huomattavia hyötyjä taloushallinnon osastoille. Lue lisää tekoälyn mahdollisuuksista oppaastamme!