Transaktioiden hallinta hidastaa talousosastojen kehitystä

Apple lanseerasi iPhonen 10 vuotta sitten ja älypuhelimista on jo tullut olennainen osa jokapäiväistä elämäämme. On vaikea muistaa kuinka pärjäsimme ilman monia niistä teknisistä ominaisuuksista, jotka säästävät aikaa ja parantavat tiedon saatavuutta.

Muutoksen tahti nopeutuu

Teknologia kehittyy entistä nopeammin ja sillä on valtava vaikutus yritysten toimintaan. Talousosastoilla eletään myös taloushallinnon muutoksen aikaa. On löydettävä aikaa säästäviä järjestelmiä voidakseen työskennellä fiksummin, vapauttaa resursseja transaktioiden prosessoinnilta, sekä ryhtyä liiketoiminnan partneriksi, ottaen samalla ostolaskuprosessit paremmin haltuun.

Automatisoidut prosessit avainasemassa

Iso-Britannian FSN toteutti viime vuonna laajan “The Future of the Finance Function” -tutkimuksen 46 000 talous- ja IT –johtajan keskuudessa. Tutkimuksen mukaan yli 50% talousjohtajista käyttää edelleen liikaa aikaa transaktioiden käsittelyyn. Tutkimuksesta käy selväksi yritysten tarve standardisoida ja automatisoida prosessejaan kasvattaakseen liiketoimintaansa. Samalla talousosastot voivat keskittyä liiketoiminnan analysointiin, sekä päätöksiä tukevan tiedon toimittamiseen.

Nopeita tuloksia oikealla järjestelmällä

PaletteArenan avulla yritykset voivat automatisoida manuaalisia ostolaskuprosesseja, sekä kerätä tietoa, johon kaikilla hankintojen ja ostolaskujen kanssa työskentelevillä on pääsy. PaletteArenan avulla on myös helpompaa saada kokonaiskuva kaikista hankintojen ostolaskuista, sekä nähdä niiden status prosessissa. PaletteArena mahdollistaa tehokkaamman yhteistyön talousosaston ja muun liiketoiminnan välillä.

Suurin riski on pysyä paikallaan

Uuden hankinnasta maksuun -järjestelmän tuomien itsestään selvien etujen lisäksi FSN:n tutkimuksesta selviää, että monet talousjohtajat kokevat haasteita vakuuttaa johtoryhmä kiireellisestä tarpeesta modernisoida taloushallinnon toiminta. Kysymys kuuluukin: onko yrityksillä varaa pysyä paikallaan ja olla investoimatta taloushallinnon prosesseja automatisoiviin järjestelmiin?