Case

Lindström valitsi kansainvälisesti laskujen kierrätykseen ja hankintaan Paletten

”Paletten ratkaisun globaalin käyttöönoton myötä on implementoitu konsernin yhtenäinen tapa toimia eri maissa. Reaaliaikaisen seurannan ansiosta pystymme myös helposti seuraamaan suorituskykyä eri maiden välillä.”

-Juho Häkkinen, Finance System Controller, Lindström Group

Haasteet

Lindström Group on yksi Euroopan johtavista tekstiilipalveluyrityksistä, joka kasvaa ja kansainvälistyy voimakkaasti. Lindström halusi yhtenäistää ostolaskuprosessiaan kansainvälisesti nykyaikaisella ratkaisulla, joka skaalautuu kasvun mukaan ja joka voidaan ottaa käyttöön useissa maissa. Raportointia haluttiin myös tehostaa, jotta yhtenäinen seuranta toimintamaiden välillä olisi mahdollisimman helppoa.

Ratkaisut

Lindström Group on ottanut käyttöön Paletten ostolaskujen käsittelyratkaisun jo 13 eri maassa, joiden lisäksi ratkaisun käyttöönottoa laajennetaan ainakin Saksaan, Kroatiaan ja Puolaan. Konserni laajentaa Paletten ratkaisun käyttöä myös hankintoihin. Suomen lisäksi hankintamodulin roll-out toteutetaan aluksi ainakin kuudessa eri maassa.

Globaalit prosessit

Paletten ratkaisun avulla Lindström toteuttaa hallittua kasvua, jonka yhtenä tavoitteena on useiden eri toimintamaiden prosessien yhtenäinen linja. Ratkaisun skaalautuvuus kansainvälisellä tasolla mahdollistaa koko konsernin toimintatapojen yhtenäistämisen, sekä moninkertaistaa kustannustehokkuutta. “Globaalin ostolaskuratkaisun käyttöönoton myötä on implementoitu konsernin yhtenäinen toimintamalli. Tämä toimintamalli yhdessä Paletten ratkaisun kanssa takaa sen, että koko hankinnasta maksuun -prosessi on tehokasta. Näin varmistamme myös, että prosessi noudattaa laatimaamme Group-tason politiikkaa laskujen tarkistuksessa sekä hyväksynnässä ennen maksuun lähtöä”, kertoo Juho Häkkinen, Lindströmin Finance System Controller.

Hallittua hankintaa

Lindströmin mukaan yrityksen menestyksen taustalla on vahvasti konseptiohjattu toiminta, joka varmistaa toiminnan laadun, yhdenmukaisen palvelun ja vastuullisuuden kaikissa toimintamaissa. Paletten avulla Lindström yhtenäistää myös hankintaprosessejaan. Hankintamodulilla tuodaan epäsuorat hankinnat samaan ratkaisuun, joka tehostaa koko hankinnasta maksuun -prosessia, sekä parantaa hankinnan kontrollia kansainvälisesti. Hankintamodulin käyttöön siirtyy Suomen lisäksi aluksi kuusi muuta toimintamaata Lindströmin pesulatoiminnassa. Paletten hankintamodulin käyttäjät Lindströmillä ovat kokeneet hankintaprosessin helpottuneen erityisesti verkkokauppaintegraation ansiosta.

Reaaliaikainen raportointi

Kansainvälistymisen ja laajenemisen myötä selkeän ja helposti toteutettavan raportoinnin merkitys on korostunut. Paletten raportointityökalun avulla saadaan helppo näkyvyys erilaisiin suorituskykymittareihin läpi koko organisaation. Työkalu kokoaa yhteen näkymään keskeisimmät mittarit, joka tuo prosesseihin kontrollia, sekä ideoita toiminnan tehostamiseen. “Reaaliaikaisen seurannan ansiosta pystymme helposti seuraamaan suorituskykyä eri maiden välillä. Näin tunnistamme helposti kehittämistä kaipaavat kohdat prosessin eri vaiheissa” vahvistaa Juho Häkkinen, Lindströmin Finance System Controller.

Printtaa tai jaa

Info

Lindström Group

Lindström on yksi Euroopan johtavista tekstiilipalveluyrityksistä, jolla on 170-vuotinen kokemus tekstiilialalta. Lindström tarjoaa ratkaisuja toimitilojen siisteyteen ja sisustamiseen, työpukeutumiseen ja suojautumiseen, sekä tytäryhtiönsä Comfortan kautta hotellien ja terveydenhuollon tekstiilipalveluita.

Asiakas: Lindström Group
Toimiala:
Alue:
Järjestelmä: Microsoft Dynamics AX
Laskuja/vuosi:
Työntekijöitä:
Paletten ratkaisu: PaletteOnline