Ostajan opas – Hankinnasta maksuun -ratkaisu

Ostajan opas

Hankinnasta maksuun -ratkaisu tuo monia etuja yritykselle. Ensimmäisessä vaiheessa yrityksen ostolaskujen käsittely automatisoidaan, ja seuraavassa vaiheessa ratkaisuun lisätään toiminnallisuuksia myös epäsuorien hankintojen hallintaan. Kun ostolaskuja ja hankintoja käsitellään yhdessä, saumattomassa järjestelmässä, voidaan koko hankinnasta maksuun -prosessia kehittää kokonaisuutena sen sijaan, että keskitytään ainoastaan prosessin lopputulemaan – eli ostolaskuun.

Miten organisaation tarpeita tulisi arvioida ja miten saada varmuutta oikean hankinnasta maksuun -ratkaisun valintaan? Tämä opas antaa hyviä ohjeita valinnan tekoon.

Lue myös suosittu blogikirjoituksestamme; Täydellinen ostolaskuprosessi alkaa jo hankinnasta.

Lue kirjoitus

Lataa opas

Oppaassa myös korostetaan niitä etuja ja tehokkuuden kautta syntyviä hyötyjä, joita täysin digitalisoidun hankinnasta maksuun -prosessi mahdollistaa. Jokainen askel; sopimusten hallinta, hankinnat, toimittajien hallinta, ostolaskujen kierrätys, ostotilaustäsmäytys ja kustannusten hallinta käsitellään oppaassa lyhyesti.

Lataa suomenkielinen opas!

Case: Technopolis ottaa Paletten käyttöön kaikissa toimipisteissään 7 eri maassa

Technopolis vuokraa ja hallinnoi korkealaatuisia työympäristöjä. Technopolis tehostaa ostolaskujen käsittelyä, sekä nostaa prosessin automaatioastetta osana merkittävää Business Platform uudistusta. Tulevaisuudessa Technopolis tulee käsittelemään kaikki ostolaskunsa Paletten kautta – riippumatta siitä missä maassa toiminta sijaitsee.

Oletko valmis ottamaan seuraavan askeleen?

Kerro mitä ongelmia haluaisit ratkaista