Ostotilaustäsmäytys

Täsmäytä ulkoiset ja sisäiset ostotilaukset automaattisesti saapuvin ostolaskuihin – ja sano hyvästit manuaaliselle käsittelylle

Ostotilausten täsmäytys

Hanki tarvittavat palvelut ja tavarat Paletten verkkokauppamaisesta hankintamoduulista tai tuo ostotilauksia ratkaisun ulkopuolelta – Palette virtaviivaistaa ostotilauksien käsittelyn aina hankinnasta maksuun.

Paletten avulla kaikki laskut täsmäytetään automaattisesti vastaavan (sisäisen tai ulkoisen) ostotilauksen kanssa otsikko- tai rivitasolla. Kaikki täsmäävät laskut voidaan lähettää suoraan ERP-järjestelmään maksua varten – ilman manuaalista käsittelyä. Jos jokin tieto puuttuu tai on virheellistä, se voidaan lähettää oikealle hyväksyjälle korjattavaksi ja hyväksyttäväksi.

Ratkaisu tehostaa automatisointia

Yksi lasku voi sisältää kohteita useista ostotilauksista ja yksi ostotilaus voidaan yhdistää useisiin laskuihin riippumatta siitä, onko tilaus toimitettu osittain vai kokonaan:

  • Täsmäytys otsikko- ja rivitasolla
  • Automaattinen käsittely
  • Järjestelmä havaitsee virheet
  • Poikkeukset lähetetään hyväksyjille vahvistettavaksi yhdellä klikkauksella mobiililaitteella tai selaimella

Tärkeimmät ominaisuudet

Hanki tarvittavat palvelut ja tavarat Paletten verkkokauppamaisesta moduulista tai tuo ostotilauksia ratkaisun ulkopuolelta – Palette virtaviivaistaa ostotilauksien käsittelyn aina hankinnasta maksuun. Kun ostolasku saapuu, se täsmäytetään automaattisesti vastaavaan (ulkoiseen tai sisäiseen) ostotilaukseen.

Jos lasku täsmää ostotilauksen kanssa, se perii tilauksen tiliöinti- ja hyväksyntämääritykset ja siirtyy suoraan maksatukseen ilman manuaalista käsittelyä.

Ostotilausten täsmäytys voidaan tehdä otsikkotasolla tai yksittäisten tuoterivien tasolla. Täsmäytys voidaan tehdä myös tilausnumeron tai toimitusnumeron ja summan perusteella.

Poikkeuksia sisältävien laskujen käsittelylle ja hyväksyttäville poikkeamatasoille voidaan määrittää helpot säännöt. Laskuille voidaan määrittää hyväksyttäviä poikkeamia, esimerkiksi että laskun summa saa poiketa tilauksesta tietyn määrän. Jos jokin tieto puuttuu tai on virheellistä, se voidaan lähettää oikealle hyväksyjälle korjattavaksi ja hyväksyttäväksi.

Ostotilaustäsmäytys automatisoi prosessia

Paletten avulla koko organisaatio saa käyttöönsä helppokäyttöisen ja intuitiivisen hankinnasta maksuun -ratkaisun, ja pystyy vauhdittamaan laskujen käsittelyä.

Automatisoi prosessia

Ennalta asetetut täsmäytys-, tiliöinti- ja työnkulkusäännöt määrittävät, miten lasku käsitellään organisaatiossasi – mikä säästää valtavasti aikaa ja rajoittaa tarvittavia kosketuspisteitä.

Älykäs täsmäytys

Täsmäytä ostolaskut ostotilauksiin ja sopimuksiin. Tehokas täsmäysmoottorimme täsmää satoja rivejä sekunneissa – mikä säästää tiimillesi paljon aikaa.

Järjestelmä havaitsee virheet

Mikäli lasku ei täsmää ostotilauksen kanssa, järjestelmä havaitsee virheen ja lähettää laskun hyväksyjälle tarkistusta varten.

Aseta hyväksyttyjä poikkeamarajoja

Laskuille voidaan määrittää hyväksyttäviä poikkeamia, esimerkiksi että laskun summa saa poiketa tilauksesta tietyn määrän.

Seurantaa Budjeteilla ja Raporteilla

Sekä Paletten tuottamat sisäiset ostotilaukset että ulkoiset ostotilaukset sijaitsevat samassa paikassa – minkä ansiosta yritykset pystyvät paremmin hyödyntämään raportteja ja automaattista täsmäytystä.

Kontrolloi hankintoja budjettien avulla ja luo hyödyllisiä raportteja Paletten monipuolisen hakukriteeristön avulla. Pureudu toimittajatietoihin, täsmäytystilastoihin ja hankintoihin ja paranna hankinnasta maksuun -prosessia entisestään. Kaikki tiedot ovat helposti vietävissä esimerkiksi Exceliin.

Oletko valmis ottamaan seuraavan askeleen?

Kerro mitä ongelmia haluaisit ratkaista