Älykäs täsmäytys & tiliöinti

Täsmäytä laskut automaattisesti ostotilauksiin ja sopimuksiin. Tiliöintiehdotukset tehostavat ostolaskujen käsittelyä.

Ostotilausten täsmäytys

Paletten avulla kaikki laskut täsmäytetään automaattisesti vastaavan (sisäisen tai ulkoisen) ostotilauksen kanssa otsikko- tai rivitasolla. Kaikki täsmäävät laskut voidaan lähettää suoraan ERP-järjestelmään maksua varten – ilman manuaalista käsittelyä.

Järjestelmä tunnistaa virheet

Jos jokin tieto puuttuu tai on virheellistä, se voidaan lähettää oikealle hyväksyjälle korjattavaksi ja hyväksyttäväksi.

Täsmäytä toistuvaislaskut sopimuksiin

Paletten sopimusratkaisun avulla yrityksesi ei tarvitse käyttää aikaa saman laskun hyväksymiseen joka kuukausi. Järjestelmä täsmäyttää, tarkistaa ja käsittelee kaikki sopimuksiin liittyvät, toistuvat laskut automaattisesti. Sähkö- ja vesilasku ovat esimerkkejä toistuvaislaskuista.

Itselaskutus

Toistuvia laskuja voidaan luoda itse niin kutsutun itselaskutuksen kautta. Esimerkiksi kiinteistön vastikkeet ovat esimerkki maksusta, joista ei tule laskua, ja ovat oiva kohde itselaskutukselle.

“Automatisoinnin ansiosta pystymme keskittymään omaan toimintaamme ja kehittämään sitä edelleen. Haluamme olla työssämme innovatiivisia ja ketteriä. Edellytämme samaa myös omilta toimittajiltamme. Yhteistyö Paletten kanssa on sujunut hyvin ja arvostamme Paletten kykyä vastata tarpeisiimme nopeasti.”

Pasi Vilhunen, CFO, Bravedo

Täsmäytysautomaation hyötyjä

Maksimoi ostolaskujen käsittelyn automaatio täsmäyttämällä ostolaskut ostotilauksia tai sopimuksia vastaan. Käsittele vain poikkeamat ja säästä aikaa muille töille. Saat myös paremman näkyvyyden toimittajiin.

Kun ennakkotietoja sisältävät (sopimukset & ostotilaukset) laskut voidaan täsmäyttää automaattisesti, talousorganisaatiolle vapautuu aikaa muihin tehtäviin – ja inhimillisten virheiden mahdollisuus pienenee.

Jos lasku täsmää ostotilauksen tai sopimuksen kanssa, se perii  tiliöinti- ja hyväksyntämääritykset ja siirtyy suoraan maksatukseen ilman manuaalista käsittelyä.

Hyödyntämällä täsmäytystilastoja aktiivisesti voit selvittää toimittajat, joiden laskuissa on usein ongelmia, ja ryhtyä tarvittaviin toimiin, jotta nämäkin laskut voidaan käsitellä automaattisesti. Laskujen ja tilausten välinen poikkeamatoleranssi voidaan määrittää otsikko- tai rivitasolla, prosenttina tai täsmällisenä summana. Eri yrityksille ja toimittajille voidaan määrittää erilaiset parametrit.

Tietyntyyppiset poikkeukset voidaan käsitellä automaattisesti.

Voit määrittää säännöt sille, miten paljon lasku saa poiketa ostotilauksesta tai sopimuksesta. Sääntöjä voidaan määrittää otsikko- ja rivitasolla, prosenttina tai tarkkana summana. Voit myös määrittää toimittajakohtaisia sääntöjä. Jos laskun täsmäytyksen yhteydessä havaitaan hintapoikkeama, se voidaan kirjata automaattisesti sille tarkoitetulle tilille.

Case: Technopolis ottaa Paletten käyttöön kaikissa toimipisteissään 7 eri maassa

Technopolis vuokraa ja hallinnoi korkealaatuisia työympäristöjä. Technopolis tehostaa ostolaskujen käsittelyä, sekä nostaa prosessin automaatioastetta osana merkittävää Business Platform uudistusta. Tulevaisuudessa Technopolis tulee käsittelemään kaikki ostolaskunsa Paletten kautta – riippumatta siitä missä maassa toiminta sijaitsee.

Lisää asiakkailtamme:

Technopolis valitsi Palette Softwaren toimittamaan ostolaskujen käsittelyratkaisun
Technopolis vuokraa ja hallinnoi korkealaatuisia työympäristöjä. Yritys on aloittanut matkansa Oulusta, vanhasta meijerirakennuksesta vuonna 1982.
Hartela valitsi Paletten Hankinnasta maksuun -ratkaisun
Miten Paletten hankinnasta maksuun -ratkaisu toimii projektiluontoisella rakennusalalla, ja mitä Paletten avulla voidaan saavuttaa?
Lindström valitsi Paletten kansainväliseksi ratkaisuksi ostolaskujen käsittelyyn ja hankintaan
Lindström halusi yhtenäistää ostolaskuprosessiaan kansainvälisesti nykyaikaisella ratkaisulla, sekä tehostaa hankintojen hallintaa.

Viimeisimmät blogikirjoitukset

Laskuautomaatio
Ostoreskontra on ostolaskujen keskus
Ostoreskontra ja ostoreskontraa hoitavat henkilöt ovat ostolaskujen keskiössä. Ostolaskujen käsittely voi olla erittäin manuaalista ja toistuvaa työtä, joka vaatii huomiota......
Laskuautomaatio
Taloushallinnon järjestelmä ostolaskuille
Erillinen taloushallinnon järjestelmä ostolaskuille tehostaa ostolaskuprosessia. Tehokkuus on monen asian summa, joka kasvaa järjestelmän eliniän aikana jatkuvasti. Tärkeimpiä tehokkuuden ajureita......
Laskuautomaatio
Ostolaskujen automatisointi – Korkea laskuautomaatio tehostaa ostolaskuprosessia vuonna 2021
Ostolaskujen automatisointi on yksi merkittävimmistä syistä, miksi yritykset vaihtavat ostolaskujen käsittelyratkaisua. Usein käytössä olevan ratkaisun automaatiomahdollisuudet tai käyttäjäkokemus eivät vastaa......

Oletko valmis ottamaan seuraavan askeleen?

Kerro mitä ongelmia haluaisit ratkaista