Integraatio yli 50 suosituimpaan toiminnanohjausjärjestelmään

Voit yhdistää nykyisen toiminnanohjausjärjestelmäsi nopeasti Paletten ratkaisuihin. Paletten voi integroida yli 50 johtavaan toiminnanohjausjärjestelmään.

Mitä ERP-integraatio tarkoittaa?

Integraatio tarkoittaa toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) yhdistämistä ja synkronoimista muiden liiketoimintasovellusten kanssa, esimerkiksi verkkokaupan, asiakkuudenhallintajärjestelmän, EDI-järjestelmän tai sähköisen ostolaskujen käsittelyn.

Yhdistämällä kaikki tärkeimmät osat toisiinsa yritys voi syöttää, hallita, seurata ja saada ulos liiketoimintansa kannalta merkityksellisiä ja tärkeitä tietoja. Näitä järjestelmiä voidaan pitää toiminnanohjausjärjestelmän ydintoimintojen laajennuksina.

Palette sopii yhteen yrityksesi nykyisen järjestelmän kanssa

 

Mitä hyötyä Paletten ERP-integraatiosta on?

Toiminnanohjausjärjestelmä on itsessään integroitu joukko organisaation erilaisia tietopisteitä. Jotta järjestelmä voisi toimia tarkasti ja tehokkaasti, se on integroitava erilaisiin liiketoimintajärjestelmiin, jotka laajentavat sen ydintoimintoja. Mitä hyötyjä sitten jää saamatta, jos ei integroi ostolaskujen käsittelyä toiminnanohjausjärjestelmään?

Tietojen manuaalinen syöttäminen on virhealtista, sillä ihmiset nyt vain tekevät joskus virheitä. Virheen takia laskuun voi tulla virheelliset asiakkaan tai tuotteen tiedot tai tiedot voivat puuttua kokonaan, mistä voi olla seurauksena monenlaisia asiakastyytyväisyyttä heikentäviä ja asiakaskatoa aiheuttavia ongelmia. Kaiken tämän ja monet muut harmit voi välttää tekemällä ohjelmistointegraation Paletten ostolaskuautomaatioratkaisuun.

Manuaalinen tietojen syöttäminen ja viestintä kuluttaa aikaa tietojen liikkuessa edestakaisin yrityksenne ja toimittajien välillä. Tämän ajan voi käyttää paremmin muihin asioihin. Palette mahdollistaa reaaliaikaisen viestinnän kaikkien asiaan liittyvien osapuolten välillä, mikä vähentää laskuttamatta jääneitä tilauksia ja liikevaihdolle aiheutuvia haittoja.

Paletten avulla voi automatisoida ostolaskujen käsittelyn ja integroida sen saumattomasti toiminnanohjausjärjestelmään, mikä virtaviivaistaa ja automatisoi laskujen ja sopimusten käsittelyä:

• Hyväksyntä > Laskujen käsittely mobiilikäytön mahdollistavalla hyväksyntätyönkululla.
• Täsmäytys > Ostotilausten täsmäytysmoduuli täsmäyttää automaattisesti monimutkaisetkin ostotilaukset laskuihin ja sopimuksiin
• Tallennus ja jäljitettävyys > Löydät laskut helposti

Hankinnasta maksuun

Miksi valita Paletten ohjelmisto?

Joustavat tuoteintegrointimahdollisuudet

Dataintegrointiprosessit voivat joskus vaikuttaa ylivoimaisilta. Alan standardiksi muodostuneet integraatiomme helpottavat tätä taakkaa tarjoamalla tehokkaat integrointiominaisuudet, jotka on koottu selkeäksi ja helppokäyttöiseksi graafiseksi käyttöliittymäksi.

Palettella on eri puolilla maailmaa yli 2 500 asennettua asiakasohjelmaa, jotka on kaikki kytketty yhteen tai useaan toiminnanohjaus-, hankinta- tai kirjanpitojärjestelmään.

Saumaton integraatio

Palette on konfiguroitava, moduuleista rakennettu ratkaisu, joka toimii pilvessä. Ratkaisun avulla teet yrityksellesi luotettavan hankinnasta maksuun -strategian.

Palettella on maakohtaisia integrointeja omien ERP-liitäntöjemme tai yhteistyökumppanien kautta.

Ota yhteyttä meihin ja kysy lisää.

Palette integroituu järjestelmiinne

Case: Bravedo kehittää toimintaansa Paletten ratkaisujen avulla

Bravedo on suomalainen, useilla työelämään liittyvillä toimialoilla vaikuttava yritysyhteisö. Bravedon liiketoiminnan voimakkaan kasvun vuoksi taloushallintoon tarvittiin automatisointia. Haasteena oli yhdistää kaikki yhtiöt samaan ratkaisuun ja saada toiminnalle selkeät pelisäännöt.

Lisää asiakkailtamme:

Technopolis valitsi Palette Softwaren toimittamaan ostolaskujen käsittelyratkaisun
Technopolis vuokraa ja hallinnoi korkealaatuisia työympäristöjä. Yritys on aloittanut matkansa Oulusta, vanhasta meijerirakennuksesta vuonna 1982.
Hartela valitsi Paletten Hankinnasta maksuun -ratkaisun
Miten Paletten hankinnasta maksuun -ratkaisu toimii projektiluontoisella rakennusalalla, ja mitä Paletten avulla voidaan saavuttaa?
Lindström valitsi Paletten kansainväliseksi ratkaisuksi ostolaskujen käsittelyyn ja hankintaan
Lindström halusi yhtenäistää ostolaskuprosessiaan kansainvälisesti nykyaikaisella ratkaisulla, sekä tehostaa hankintojen hallintaa.

Oletko valmis ottamaan seuraavan askeleen?

Kerro mitä ongelmia haluaisit ratkaista