Sopimusten hallinta

Sopimusten hallinta Palettessa: Säilytä sopimuksia, jaa oikeuksia ja uusi sopimuksia tarvittaessa. Sopimusratkaisu tehostaa sopimuksiin perustuvien, saapuvien laskujen käsittelyä.

Sopimusten hallinta ja säilytys

Sopimusten hallinta Palettessa: Säilytä sopimuksia, jaa oikeuksia ja uusi sopimuksia tarvittaessa. Sopimusratkaisu tehostaa sopimuksiin perustuvien, saapuvien laskujen käsittelyä.

Säilytä: Sopimusten hallinta alkaa sopimusten säilyttämisestä – Palettessa voidaan säilyttää monia erilaisia sopimuksia, kuten toimittajasopimuksia.

Jaa oikeuksia: Joustavan käyttöoikeusjärjestelmän avulla voidaan määrittää, mitä tietoja kukin käyttäjä voi tarkastella. Kun sopimukset ovat helposti käytettävissä koko organisaatiossa, niitä myös noudatetaan tehokkaammin.

Uusi tai neuvottele: Järjestelmä muistuttaa, kun sopimus on aika uusia tai neuvotella uudestaan. Palettessa on joustavia mahdollisuuksia siihen, miten ja kenelle muistutuksia lähetetään ennen tärkeitä sopimuspäivämääriä.

Sopimuksiin perustuvat laskut ja automaatio

Merkittävä osa yrityksen ostolaskuista perustuu sopimuksiin. Kun sopimus ja sen tiedot ovat samassa järjestelmässä saapuvien laskujen kanssa, tehostuu ostolaskujen käsittely huomattavasti.

Paletten sopimusten hallintajärjestelmä mahdollistaa sen, että yrityksen ei tarvitse käyttää aikaa saman laskun hyväksymiseen joka kuukausi. Järjestelmä täsmäyttää, tarkistaa ja käsittelee kaikki sopimuksiin liittyvät, toistuvat laskut automaattisesti. Lue lisää toistuvista laskuista.

“Reaaliaikaisen seurannan ansiosta pystymme helposti seuraamaan suorituskykyä eri maiden välillä. Näin tunnistamme helposti kehittämistä kaipaavat kohdat prosessin eri vaiheissa”

Juho Häkkinen, Finance System Controller, Lindström

Sopimusten hallinta - Palette Software

Toimittajasopimus – Määritä hyväksyttyjä poikkeamarajoja

Toimittajasopimus saattaa kattaa alleen vaihtelevia palveluita ja näin toistuvien laskujen summat saattavat vaihdella kuukaudesta toiseen. Esimerkiksi sähkölaskun summa ei ole täysin sama jokaisessa laskussa. Palettessa sopimuksille voidaan määrittää hyväksyttyjä poikkeamarajoja, mikä helpottaa ostolaskujen käsittelyä.

Kun ostolasku täsmää sopimukseen poikkeamarajojen mukaisesti, järjestelmä käsittelee sen automaattisesti. Mikäli ostolaskusta puuttuu jotain, tai poikkeamat ovat liian suuria, lasku lähetetään tarkastajalle korjattavaksi.

Sopimusten hallintajärjestelmä – Ratkaisun parhaat puolet

  • Säilytä sopimuksia Palettessa
  • Sopimukset ovat oikein henkilöiden nähtävillä yhdessä paikassa
  • Vastaanota muistutuksia kun sopimuksia on aika uusia
  • Tehosta ostolaskujen käsittelyä: automatisoi sopimuksiin liittyvien laskujen käsittely

Palette-ratkaisu toimii kaikilla aloilla

Rakennusala

Paletten ostolaskujen käsittelyratkaisu on ideaalinen rakennusalalle, sillä ratkaisu on suunniteltu alusta asti ostolaskuja varten. 

Palette sisältää joustavia mahdollisuuksia hyväksynnän työnkululle, automaattisen laskujen käsittelyn ja täydellisen laskulokin.

Tilitoimisto

Tilitoimistoilla on ainutlaatuisia tarpeita ostolaskujen työnkululle ja erilaisten vaatimusten täyttämistä varten.

Palette tuo tilitoimistojen ostolaskuprosessit skaalautuvaan pilvipalveluun – ja yritykset saavat käyttöönsä edistyneen ostolaskujen käsittelyratkaisun.

Kiinteistöala

Kiinteistöalan ammattilaiset kohtaavat ostolaskuprosessin osalta useita ainutlaatuisia haasteita 

Kehitimme ensimmäisen ostolaskujen käsittelyratkaisumme kiinteistöyhtiön pyynnöstä. Nykyään järjestelmää käyttää yli 300 asiakasta kiinteistöalalla.

Palveluala

Palveluala hyödyntää kovaa tahtia mobiilisovelluksia ja verkkopalveluita sekä vastaa asiakkaiden nopeasti muuttuviin tarpeisiin

– joten miksi et vaatisi samaa ostolaskujen käsittelyratkaisulta?

Tuotantoala

Tuotantoalalla on useita ostolaskuprosesseihin liittyviä haasteita

Poista manuaalinen tietojen syöttö, vähennä toistuvia ja hitaita tehtäviä sekä nopeuta hyväksynnän työnkulkua. Vältä maksuviivästyksiä ja pidä hyvät suhteet toimittajiin.

Kaupanala

Tukku- ja vähittäiskaupan ostoreskontraprosesit kohtaavat monia ainutlaatuisia haasteita.

Käsiteltävien laskujen määrä on suuri – samoin toimittajien määrä. Jälleenmyyjien on oltava nopeita ja reagoitava uusiin markkinatrendeihin.

Case: Technopolis ottaa Paletten käyttöön kaikissa toimipisteissään 7 eri maassa

Technopolis vuokraa ja hallinnoi korkealaatuisia työympäristöjä. Technopolis tehostaa ostolaskujen käsittelyä, sekä nostaa prosessin automaatioastetta osana merkittävää Business Platform uudistusta. Tulevaisuudessa Technopolis tulee käsittelemään kaikki ostolaskunsa Paletten kautta – riippumatta siitä missä maassa toiminta sijaitsee.

Oletko valmis ottamaan seuraavan askeleen?

Kerro mitä ongelmia haluaisit ratkaista