Toistuvat laskut ja sopimukset

Täsmäytä toistuvat laskut (toistuvaislaskut) sopimuksiin automaattisesti ja säilytä sopimuksia.

Mikä on toistuva lasku?

Toistuva lasku on laskutustyyppi, jossa myyjä veloittaa asiakastaan automaattisesti säännöllisin väliajoin tavaroista tai palveluista. Toistuvaislaskut liittyvät yleisimmin matkapuhelinlaskuihin, yleishyödyllisiin palveluihin, siivouspalveluihin ja ylläpitomaksuihin, mutta niitä käytetään kaikissa tilanteissa, joissa yrityksen on tilattava jotain säännöllisin väliajoin.

Toistuvat laskut liittyvät usein sopimuksiin.

“Sopimusratkaisu auttaa toistuvien laskujen hallinnassa täsmäyttämällä ne sopimusten kanssa automaattisesti. Tämä on tehostanut työnkulkuamme, ja samalla pystymme jatkuvasti parantamaan prosessia.”

Rene Faurskov, Finance Manager, Sportmaster

Paletten ratkaisu toistuville laskuille

Paletten sopimusten hallintajärjestelmän avulla yrityksesi ei tarvitse käyttää aikaa saman laskun hyväksymiseen joka kuukausi. Palettessa voidaan säilyttää ja hallinnoida laskujen lisäksi myös sopimuksia. Kun tarvittavat tiedot ovat samassa järjestelmässä, Palette täsmäyttää, tarkistaa ja käsittelee kaikki sopimuksiin liittyvät, toistuvaislaskut automaattisesti.

Itselaskutus

Toistuvia laskuja voidaan luoda itse niin kutsutun itselaskutuksen kautta. Esimerkiksi kiinteistön vastikkeet ovat esimerkki maksusta, joista ei tule laskua, ja ovat oiva kohde itselaskutukselle.

Määritä hyväksyttyjä poikkeamarajoja

Toistuvien laskujen summat saattavat vaihdella kuukaudesta toiseen. Esimerkiksi sähkölaskun summa ei ole täysin sama jokaisessa laskussa. Palettessa sopimuksille voidaan määrittää hyväksyttyjä poikkeamarajoja, mikä helpottaa ostolaskujen käsittelyä. Kun ostolasku täsmää sopimukseen poikkeamarajojen mukaisesti, järjestelmä käsittelee sen automaattisesti.

Järjestelmä tunnistaa virheet

Mikäli ostolaskusta puuttuu jotain, tai poikkeamat ovat liian suuria, lasku lähetetään tarkastajalle korjattavaksi.

Sopimusten hallinta ja säilytys

Palettessa on helppoa myös säilyttää erilaisia sopimuksia. Joustavan käyttöoikeusjärjestelmän avulla voit määrittää, mitä tietoja kukin käyttäjä voi tarkastella ja miten muistutuksia lähetetään ennen tärkeitä sopimuspäivämääriä. Kun sopimukset ovat helposti käytettävissä koko organisaatiossa, niitä myös noudatetaan tehokkaammin.

Automaattiset muistutukset
Järjestelmä myös muistuttaa, kun sopimus on aika uusia. Näin organisaatiossa voidaan yhä tehokkaammin neuvotella sopimuksia uudelleen.

Toistuvat laskut & Sopimukset – Tärkeimmät ominaisuudet

Toistuvaislaskut

Toistuvaislaskuja pystytään täsmäyttämään sopimuksiin automaattisesti.

Automaattiset muistutukset

Järjestelmä lähettää muistutuksen, kun sopimus on aika irtisanoa tai uusia.

Säilytä sopimuksia

Säilytä sopimuksia ja takaa näkyvyys koko organisaatiolle.

Itselaskutus

Palette luo automaattisesti laskun, joka ottaa huomioon sopimusehdot.

Näkyvyys

Sopimusratkaisussamme sopimukset ovat aina saatavilla. Sopimuksia voivat hakea ja tarkastella käyttäjät, joilla on tarvittavat käyttöoikeudet, kuten hankintaosaston työntekijät.

Helppo käyttöönotto

Sopimukset tallennetaan järjestelmäämme, jossa on joustava käyttöoikeusjärjestelmä. Jos Paletten laskujen käsittelyratkaisu on käytössä, siihen on jo määritetty nykyiset toimittajat ja käyttäjät, hyväksyntäsäännöt, työnkulut, roolit, tiliöintiehdotukset ja muut toiminnot. Sopimuksiin täydennetään tiedot esimerkiksi sopimusten tyypistä, tärkeistä päivämääristä ja voimassaoloajoista.

Lue asiakkaittemme kokemuksia:

Technopolis valitsi Palette Softwaren toimittamaan ostolaskujen käsittelyratkaisun
Technopolis vuokraa ja hallinnoi korkealaatuisia työympäristöjä. Yritys on aloittanut matkansa Oulusta, vanhasta meijerirakennuksesta vuonna 1982.
Hartela valitsi Paletten Hankinnasta maksuun -ratkaisun
Miten Paletten hankinnasta maksuun -ratkaisu toimii projektiluontoisella rakennusalalla, ja mitä Paletten avulla voidaan saavuttaa?
Lindström valitsi Paletten kansainväliseksi ratkaisuksi ostolaskujen käsittelyyn ja hankintaan
Lindström halusi yhtenäistää ostolaskuprosessiaan kansainvälisesti nykyaikaisella ratkaisulla, sekä tehostaa hankintojen hallintaa.

Viimeisimmät blogikirjoitukset

Palette
Video: Taloushallinnon uudistajat – Sofigate
Laskuautomaatio
Laskujen hyväksyntä ja ostolaskujen tarkastus ovat merkittäviä prosesseja
Ostolaskujen tarkastus ja laskujen hyväksyntä ovat merkittävässä roolissa yrityksen taloushallinnon kannalta. Prosessin on tarkoitus varmistaa, että laskussa on kaikki oikein......
Laskuautomaatio
Ostoreskontra on ostolaskujen keskus
Ostoreskontra ja ostoreskontraa hoitavat henkilöt ovat ostolaskujen keskiössä. Ostolaskujen käsittely voi olla erittäin manuaalista ja toistuvaa työtä, joka vaatii huomiota......

Oletko valmis ottamaan seuraavan askeleen?

Kerro mitä ongelmia haluaisit ratkaista