Tehosta hankinnasta maksuun -prosessia

Käsitelläänkö yrityksessäsi kuukausittain suuria ostolaskumääriä? Aikasi on kallista, ja siksi automatisoimme yrityksesi laskujen, sopimusten, ostotilausten ja kulujen käsittelyn työnkulut.

Från inköp till betalning

Automatisoitu prosessi hankinnasta maksuun

Kokonaisratkaisun avulla voit automatisoida yrityksesi eri prosessit hankinnasta maksuun, olipa kyse laskujen, sopimusten, ostotilausten tai kulujen käsittelystä. Jokainen automatisoitu työvaihe tehostaa toimintaa ja hallintaa sekä parantaa kannattavuutta. Autamme yritystäsi automatisoinnin eri vaiheissa, jotta jatkossa aikaa kuluu vain mahdollisten poikkeusten käsittelemiseen.

Pienemmät kustannukset hankinnasta maksuun -ratkaisulla

Ratkaisun avulla yrityksesi voi tarkistaa ja hyväksyä ostotilaukset. Tämä on paljon tehokkaampaa kuin hankinnan hyväksyminen vasta laskun saavuttua, sillä tällöin ylimääräisiä kuluja syntyy vääjäämättä. Helppokäyttöisen hankinnasta maksuun -ratkaisun avulla voit ohjata hankintoja valikoiduille toimittajille ja säästää sekä kustannuksia että hankintaprosessiin kuluvaa aikaa. Samalla hankintaosaston rutiinitehtävät vähenevät, ja osastolle jää enemmän aikaa neuvotella hyvistä sopimuksista ja alennuksista.

Tehokkaampi kokonaisratkaisu

Parempi ostolaskujen hallinta

Maksimoi laskujenkäsittelyn automatisointi täsmäyttämällä ostolaskut ostotilauksia tai sopimuksia vastaan. Käsittele vain poikkeamat ja säästä aikaa muille töille.

Säästä aikaa ja rahaa koko organisaatiolle

Oikean järjestelmän ansiosta sekä johdon että työntekijöiden on helpompi käsitellä hankintoja, laskuja ja kuluja. Samalla taloushallinnon ja hankintaosaston hallinto vähenee.

Lisääntynyt kontrolli ja matalammat kustannukset

Kun koko prosessi on automatisoitu, on helpompi varmistaa oikean tuotteen tilaaminen oikealta toimittajalta, oikeaan hintaan. Hyväksy ostotilaus laskun sijaan ja ota täysi kontrolli kustannuksista ennen tilauksen tekemistä!

OWASP - Open Web Application Security Project

Esittelyvideo: Näin hankinnasta maksuun -ratkaisu toimii

Etsimme joustavaa hankinnasta maksuun -ratkaisua, joka auttaisi yritystämme hankinnoissa ja toimittajien uskollisuuden varmistamisessa ja lisäksi noudattaisi sisäisiä hyväksyntäsääntöjämme.

Eva Petré Rege, ostoreskontrapäällikkö, Coor Service Management

Bättre analyser med Palette

Paremmat analyysit ajantasaisilla pohjatiedoilla

Kun hankinta ja laskujen käsittely digitalisoidaan, saataville tulee valtava määrä tietoa. Kehittyneen analysointi- ja raportointitoiminnon avulla on helppo käsitellä avainlukuja, joiden perusteella toimintaa voidaan kehittää.

Paletten koontinäytöstä on helppo poimia esimerkiksi toimittajakohtaiset hankintakustannukset, laskujen keskimääräinen käsittelyaika, verkkolaskujen määrä sekä keskimääräinen luotto- ja maksuaika. Raportit on helppo luoda parilla hiiren napsautuksella, ja tiedot näytetään reaaliaikaisina.

Pilvipalvelu tai paikallisesti asennettava ratkaisu

Paletten ratkaisuja on saatavana pilvipalveluna, mutta ne voidaan myös asentaa yrityksesi omiin tiloihin.

Yhä useammat yritykset haluavat nykyisin automatisoida liiketoimintaprosessinsa pilvessä. Valitsemalla pilvipalvelun saat kustannustehokkaan, turvallisen ja skaalautuvan ratkaisun investoimatta laitteisiin. Ratkaisun toiminnasta, ylläpidosta ja päivityksistä huolehtivat Paletten tekniset asiantuntijat, ja nämä palvelut sisältyvät hintaan.

Hankinnasta maksuun -pilviratkaisumme sisältää kaikki toiminnot, jotka tarvitaan koko prosessin automatisointiin. Maksat kuitenkin vain käyttämistäsi osista. Voit hyvin automatisoida ensin laskujen käsittelyn ja liittää vasta myöhemmin mukaan hankinnat, sopimukset tai kulujen hallinnan.

Lisää kustannusten hallinnasta

Integraatiot

Palette integroituu yrityksesi taloushallinnon järjestelmiin. Tässä muutamia esimerkkejä:
Agresso
xledger
e-conomic logo
Sage 200
Visma Admin
Visma eAccounting
Visma Business
SAP Business One
SAP
Netsuite
Hogia
Mamut
Maconomy
Biljant
iScala
Jeeves
Axapta
Garp
Navision
Fortnox
IFS logo