Tehosta hankinnasta maksuun -prosessia

Säästä aikaa ja rahaa koko organisaatiolle. Kontrolloi, hallinnoi ja automatisoi hankintaprosesseja - aina hankinnasta maksuun.

Tehokkaampi kokonaisratkaisu

Parempi ostolaskujen hallinta

Maksimoi laskujenkäsittelyn automatisointi täsmäyttämällä ostolaskut ostotilauksia tai sopimuksia vastaan. Käsittele vain poikkeamat ja säästä aikaa muille töille.

Säästä aikaa ja rahaa koko organisaatiolle

Oikean järjestelmän ansiosta sekä johdon että työntekijöiden on helpompi käsitellä hankintoja, laskuja ja kuluja. Samalla taloushallinnon ja hankintaosaston hallinto vähenee.

Lisääntynyt kontrolli ja matalammat kustannukset

Kun koko prosessi on automatisoitu, on helpompi varmistaa oikean tuotteen tilaaminen oikealta toimittajalta, oikeaan hintaan. Hyväksy ostotilaus laskun sijaan ja ota täysi kontrolli kustannuksista ennen tilauksen tekemistä!

Hankinnasta maksuun

Automatisoitu prosessi hankinnasta maksuun

Kokonaisratkaisumme avulla voit automatisoida hankintaprosessin eri työvaiheita – aina hankinnasta maksuun.  Jokainen automatisoitu työvaihe tehostaa toimintaa ja hallintaa, sekä parantaa kannattavuutta. Autamme yritystäsi automatisoinnin eri vaiheissa, jotta jatkossa aikaa kuluu vain mahdollisten poikkeavien laskujen käsittelemiseen.

Pienemmät kustannukset hankinnasta maksuun -ratkaisulla

Ratkaisun avulla yrityksesi pystyy kontrolloimaan ostotilauksia. Kun tilaukset tehdään  samassa järjestelmässä, jossa laskutkin käsitellään, ovat kulut nähtävissä ja hallittavissa jo ennen niiden syntymistä. Tämä on paljon tehokkaampaa kuin hankinnan hyväksyminen vasta laskun saavuttua, sillä tällöin ylimääräisiä kuluja syntyy vääjäämättä. Hyväksy laskun sijaan tilaus määritetyn hyväksyntätyönkulun mukaisesti.

Helppokäyttöisen hankinnasta maksuun -ratkaisun avulla voit ohjata hankintoja valikoiduille toimittajille ja säästää sekä kustannuksia että hankintaprosessiin kuluvaa aikaa. Automatisoinnin avulla hankintaosaston rutiinitehtävät vähenevät, ja osastolle jää enemmän aikaa neuvotella hyvistä sopimuksista ja alennuksista.

Paletten avulla myös ostolaskujen käsittely helpottuu. Ostolaskujen kierrätys vie usein paljon yrityksen resursseja. Paletten ratkaisun avulla pystyt automatisoimaan yrityksesi laskujen käsittelyn niin, että vain poikkeukset on käsiteltävä erikseen. Räätälöityyn palveluumme määritetään juuri sinun yrityksellesi toimiva hyväksynnän ja poikkeusten työnkulku.

miksi prosessi kannattaa automatisoida?

Automatisoimalla taloushallinnon ja hankinnan prosesseja, yritys voi keskittyä oman liiketoimintansa kasvattamiseen ja hyötyä sen tehokkuudesta ja kustannussäästöistä. Manuaalisia prosesseja automatisoitaessa tiedon keräämiseen ja laskujen käsittelyyn käytetään vähemmän aikaa. Lisäksi  mobiililaitteet ja pilvipalvelut mahdollistavat työntekijöiden pääsyn järjestelmiin missä tahansa. Monien yritysten johto myös odottaa taloushallinnon toimittavan tietoa liiketoiminnan tilasta reaaliajassa, jolloin läpinäkyvyyden ja raportointityökalujen tärkeys korostuuu.

Katso esittelyvideo

Videolla esittelemme hankinnasta maksuun -ratkaisumme ja kerromme miten ratkaisun vaiheet tehostavat yrityksen prosesseja, vähentävät kustannuksia ja parantavat kontrollia.

 

Etsimme joustavaa hankinnasta maksuun -ratkaisua, joka auttaisi yritystämme hankinnoissa ja toimittajien uskollisuuden varmistamisessa ja lisäksi noudattaisi sisäisiä hyväksyntäsääntöjämme.

Eva Petré Rege, ostoreskontrapäällikkö, Coor Service Management

Hankinnasta maksuun

Paremmat analyysit ajantasaisilla pohjatiedoilla

Kun hankinta ja laskujen käsittely digitalisoidaan, saataville tulee valtava määrä tietoa. Kehittyneen analysointi- ja raportointitoiminnon avulla on helppo käsitellä avainlukuja, joiden perusteella toimintaa voidaan kehittää.

Paletten koontinäytöstä on helppo poimia esimerkiksi toimittajakohtaiset hankintakustannukset, laskujen keskimääräinen käsittelyaika, verkkolaskujen määrä sekä keskimääräinen luotto- ja maksuaika. Raportit on helppo luoda parilla hiiren napsautuksella, ja tiedot näytetään reaaliaikaisina.

Pilvipalvelu tai paikallisesti asennettava ratkaisu

Paletten ratkaisuja on saatavana pilvipalveluna, mutta ne voidaan myös asentaa yrityksesi omiin tiloihin.

Yhä useammat yritykset haluavat nykyisin automatisoida liiketoimintaprosessinsa pilvessä. Valitsemalla pilvipalvelun saat kustannustehokkaan, turvallisen ja skaalautuvan ratkaisun investoimatta laitteisiin. Ratkaisun toiminnasta, ylläpidosta ja päivityksistä huolehtivat Paletten tekniset asiantuntijat, ja nämä palvelut sisältyvät hintaan.

Hankinnasta maksuun -pilviratkaisumme sisältää kaikki toiminnot, jotka tarvitaan koko prosessin automatisointiin. Maksat kuitenkin vain käyttämistäsi osista. Voit hyvin automatisoida ensin laskujen käsittelyn ja liittää vasta myöhemmin mukaan hankinnat, sopimukset tai kulujen hallinnan.

Lisää kustannusten hallinnasta

Integraatiot

Palette integroituu yrityksesi taloushallinnon järjestelmiin. Tässä muutamia esimerkkejä:
Agresso
xledger
e-conomic logo
Sage 200
Visma Admin
Visma eAccounting
Visma Business
SAP Business One
SAP
Netsuite
Hogia
Mamut
Maconomy
Biljant
iScala
Jeeves
Axapta
Garp
Navision
Fortnox
IFS logo