Tehokas hankinnasta maksuun -prosessi

Säästä aikaa ja rahaa koko organisaatiolle. Kontrolloi, hallinnoi ja automatisoi prosesseja – aina hankinnasta maksuun.

Tehokkaampi kokonaisratkaisu

Parempi ostolaskujen hallinta

Maksimoi laskujenkäsittelyn automatisointi täsmäyttämällä ostolaskut ostotilauksia tai sopimuksia vastaan. Käsittele vain poikkeamat ja säästä aikaa muille töille.

Säästä aikaa ja rahaa koko organisaatiolle

Oikean järjestelmän ansiosta sekä johdon että työntekijöiden on helpompi käsitellä hankintoja, laskuja ja kuluja. Samalla taloushallinnon ja hankintaosaston hallinto vähenee.

Lisääntynyt kontrolli ja matalammat kustannukset

Kun koko prosessi on automatisoitu, on helpompi varmistaa oikean tuotteen tilaaminen oikealta toimittajalta, oikeaan hintaan. Hyväksy ostotilaus laskun sijaan ja ota täysi kontrolli kustannuksista ennen tilauksen tekemistä!

Automatisoitu hankinnasta maksuun -prosessi

Kokonaisratkaisumme avulla voit automatisoida ja virtaviivaistaa hankinnasta maksuun -prosessin työvaiheita.  Jokainen automatisoitu vaihe tehostaa toimintaa ja hallintaa, sekä parantaa kannattavuutta.

Pienemmät kustannukset ja tehokas prosessi

Paletten avulla yritykset pystyvät kontrolloimaan koko organisaation hankintoja, ostolaskuja,  ja sopimuksia yhden järjestelmän avulla. Kun tilaukset tehdään  samassa järjestelmässä, jossa laskuja ja sopimuksia käsitellään, ovat kulut nähtävissä ja hallittavissa jo ennen niiden syntymistä. Tämä on paljon tehokkaampaa kuin hankinnan hyväksyminen vasta laskun saavuttua, sillä tällöin ylimääräisiä kuluja syntyy vääjäämättä.

Miksi prosessi kannattaa automatisoida?

Automatisoimalla taloushallinnon ja hankinnan prosesseja, yritys voi keskittyä oman liiketoimintansa kasvattamiseen ja hyötyä sen tehokkuudesta ja kustannussäästöistä. Helppokäyttöisen hankinnasta maksuun -ratkaisun avulla voit ohjata hankintoja valikoiduille toimittajille ja säästää sekä kustannuksia että hankintaprosessiin kuluvaa aikaa. Automatisoinnin avulla hankintaosaston rutiinitehtävät vähenevät, ja osastolle jää enemmän aikaa neuvotella hyvistä sopimuksista ja alennuksista.

Katso esittelyvideo Paletten ratkaisusta

Hankinnasta maksuun asiakaskokemusvideo – Hartela

Katso video

Asiakkaamme kertovat