Tehosta hankinnasta maksuun -prosessia

Käsitelläänkö yrityksessäsi kuukausittain suuria ostolaskumääriä? Aika on kallista, ja siksi automatisoimme laskujen, sopimusten, ostotilausten ja kulujen käsittelyn työnkulut.

Hankinnasta maksuun

Automatisoitu prosessi hankinnasta maksuun

Hankinnasta maksuun -prosessi tarkoittaa hankinnan käsittelyä aina tilauksesta sen maksamiseen. Kokonaisratkaisumme avulla voit automatisoida prosessin eri vaiheet; ostotilausten hallinnan, ostokulujen hallinnan, laskujen käsittelyn ja sopimusten hallinnan. Jokainen automatisoitu työvaihe tehostaa toimintaa ja hallintaa sekä parantaa kannattavuutta. Autamme yritystäsi automatisoinnin eri vaiheissa, jotta jatkossa aikaa kuluu vain mahdollisten poikkeusten käsittelemiseen.

Pienemmät kustannukset hankinnasta maksuun -ratkaisulla

Ratkaisun avulla yrityksesi voi hallinnoida ostotilauksia. Ratkaisun avulla tilaukset voidaan tarkistaa ja hyväksyä jo tilausvaiheessa. Tämä on paljon tehokkaampaa kuin hankinnan hyväksyminen vasta laskun saavuttua, sillä tällöin ylimääräisiä kuluja syntyy vääjäämättä. Helppokäyttöisen hankinnasta maksuun -ratkaisun avulla voit ohjata hankintoja valikoiduille toimittajille ja säästää sekä kustannuksia että hankintaprosessiin kuluvaa aikaa. Automatisoinnin avulla hankintaosaston rutiinitehtävät vähenevät, ja osastolle jää enemmän aikaa neuvotella hyvistä sopimuksista ja alennuksista.

miksi prosessi kannattaa automatisoida?

Lue koko kirjoituksemme Kauppalehden sivuilta. Automatisoimalla taloushallinnon ja hankinnan prosessit voi yritys keskittyä oman liiketoimintansa kasvattamiseen ja hyötyä sekä tehokkuudesta että kustannussäästöistä. Manuaalisia prosesseja automatisoitaessa tiedon keräämiseen ja laskujen käsittelyyn käytetään vähemmän aikaa. Lisäksi  mobiililaitteet ja pilvipalvelut mahdollistavat työntekijöiden pääsyn järjestelmiin missä tahansa. Monien yritysten johto myös odottaa taloushallinnon toimittavan tietoa liiketoiminnan tilasta reaaliajassa, jolloin läpinäkyvyyden ja raportointityökalujen tärkeys korostuu.

 

Tehokkaampi kokonaisratkaisu

Parempi ostolaskujen hallinta

Maksimoi laskujenkäsittelyn automatisointi täsmäyttämällä ostolaskut ostotilauksia tai sopimuksia vastaan. Käsittele vain poikkeamat ja säästä aikaa muille töille.

Säästä aikaa ja rahaa koko organisaatiolle

Oikean järjestelmän ansiosta sekä johdon että työntekijöiden on helpompi käsitellä hankintoja, laskuja ja kuluja. Samalla taloushallinnon ja hankintaosaston hallinto vähenee.

Lisääntynyt kontrolli ja matalammat kustannukset

Kun koko prosessi on automatisoitu, on helpompi varmistaa oikean tuotteen tilaaminen oikealta toimittajalta, oikeaan hintaan. Hyväksy ostotilaus laskun sijaan ja ota täysi kontrolli kustannuksista ennen tilauksen tekemistä!

Hankinnasta maksuun

miten hankinnasta maksuun -kokonaisratkaisu toimii ja mitä hyötyä siitä on yritykselle?

Videolla esittelemme ratkaisun osat; ostolaskujen kierrätyksen sekä sopimusten ja hankintojen hallinnan. Kerromme myös miten nämä eri ratkaisun vaiheet tehostavat prosesseja, vähentävät kustannuksia ja parantavat kontrollia.

Etsimme joustavaa hankinnasta maksuun -ratkaisua, joka auttaisi yritystämme hankinnoissa ja toimittajien uskollisuuden varmistamisessa ja lisäksi noudattaisi sisäisiä hyväksyntäsääntöjämme.

Eva Petré Rege, ostoreskontrapäällikkö, Coor Service Management

Hankinnasta maksuun

Paremmat analyysit ajantasaisilla pohjatiedoilla

Kun hankinta ja laskujen käsittely digitalisoidaan, saataville tulee valtava määrä tietoa. Kehittyneen analysointi- ja raportointitoiminnon avulla on helppo käsitellä avainlukuja, joiden perusteella toimintaa voidaan kehittää.

Paletten koontinäytöstä on helppo poimia esimerkiksi toimittajakohtaiset hankintakustannukset, laskujen keskimääräinen käsittelyaika, verkkolaskujen määrä sekä keskimääräinen luotto- ja maksuaika. Raportit on helppo luoda parilla hiiren napsautuksella, ja tiedot näytetään reaaliaikaisina.

Pilvipalvelu tai paikallisesti asennettava ratkaisu

Paletten ratkaisuja on saatavana pilvipalveluna, mutta ne voidaan myös asentaa yrityksesi omiin tiloihin.

Yhä useammat yritykset haluavat nykyisin automatisoida liiketoimintaprosessinsa pilvessä. Valitsemalla pilvipalvelun saat kustannustehokkaan, turvallisen ja skaalautuvan ratkaisun investoimatta laitteisiin. Ratkaisun toiminnasta, ylläpidosta ja päivityksistä huolehtivat Paletten tekniset asiantuntijat, ja nämä palvelut sisältyvät hintaan.

Hankinnasta maksuun -pilviratkaisumme sisältää kaikki toiminnot, jotka tarvitaan koko prosessin automatisointiin. Maksat kuitenkin vain käyttämistäsi osista. Voit hyvin automatisoida ensin laskujen käsittelyn ja liittää vasta myöhemmin mukaan hankinnat, sopimukset tai kulujen hallinnan.

Lisää kustannusten hallinnasta

Integraatiot

Palette integroituu yrityksesi taloushallinnon järjestelmiin. Tässä muutamia esimerkkejä:
Agresso
xledger
e-conomic logo
Sage 200
Visma Admin
Visma eAccounting
Visma Business
SAP Business One
SAP
Netsuite
Hogia
Mamut
Maconomy
Biljant
iScala
Jeeves
Axapta
Garp
Navision
Fortnox
IFS logo