Tehosta prosessia hankintajärjestelmällä

Pidä kustannukset hallinnassa jo ennen kuin ne syntyvät. Se on mahdollista, kun tilaukset tehdään sähköisesti samassa järjestelmässä, jossa ostolaskut käsitellään.

Kasvumme ollessa niin nopeaa, on meillä ollut paljon muitakin projekteja käynnissä samaan aikaan. Siksi on ollut äärimmäisen tärkeää, että pystymme toteuttamaan ostolaskujen kierrätyksen lisäksi myös hankinnat Paletten järjestelmän kautta.

Lauri Matikainen, CFO, Renta Group

optimera inköpsprocessen

Optimoi hankintaprosessi oikean järjestelmän avulla

Yrityksen kannattaa tehdä tilaukset samassa järjestelmässä, jossa laskutkin käsitellään. Tällöin kulut ovat nähtävissä ja hallittavissa jo ennen niiden syntymistä. Hyväksy laskun sijaan tilaus määritetyn hyväksyntätyönkulun mukaisesti. Ostolasku voidaan tämän jälkeen täsmäyttää automaattisesti, kunhan summa vastaa tilausta. Vain mahdolliset poikkeukset tarvitsee käsitellä manuaalisesti.

Tarvittavat tuotteet tilattavissa helposti oikeaan hintaan

Paletten hankintamoduuli on kuin verkkokauppa. Siinä työntekijöiden on helppo tehdä tarvittavat tilaukset. Vaihtoehtoina näytetään vain hyväksytyt toimittajat ja tuotteet. Työntekijät voivat tarkastella ja tilata tuotteita käyttöoikeuksiensa ja määritetyn budjetin mukaisesti. Näin koko organisaatio noudattaa hankintaohjeita, ja tuotteet tilataan ensisijaisilta toimittajilta. Tilausprosessi on työntekijöiden kannalta toimivampi, ja hankinnat tehdään yrityksen sääntöjen mukaan.

Spend control

Viisi tärkeintä ominaisuutta:

  • Helppo tilaus sisäisistä ja ulkopuolisista tuoteluetteloista
  • Tilaukset vapaatekstinä
  • Budjetti ja käyttöoikeudet sanelevat, mitä kukin voi tilata ja missä yksikössä
  • Automatisoidut työnkulut
  • Sama käyttöliittymä ja sisäänkirjautuminen kuin laskujen käsittelyssä
Strategiska inköp med Palette

Epäsuorat hankinnat hallintaan

Monissa yrityksissä on jo kehittyneet järjestelmät suorille hankinnoille eli materiaaleille, jotka tarvitaan myytävien tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Epäsuorilla hankinnoilla ei kuitenkaan usein ole tehokasta hankintaprosessia. Niillä tarkoitetaan toimipaikoissa käytettäviä tuotteita, kuten tietokoneita, mobiililaitteita, tarvikkeita ja toimistotavaraa. Yksittäiset kulut voivat olla pieniä, mutta isossa organisaatiossa ne muodostavat yhdessä merkittävän kuluerän, joka rasittaa suoraan tulosta.

Tie strategisiin epäsuoriin hankintoihin

Paletten hankintamoduulin avulla voit hallita kaikkia hankintoja, myös epäsuoria. Tällöin hankinnoilla on selkeä omistaja, hankintaosaston hallinnolliset rutiinit vähenevät ja henkilöstölle jää enemmän aikaa edullisten sopimusten ja alennusten neuvottelemiseen. Ohjaamalla hankintoja toimittajille, jotka tarjoavat parhaat ostoehdot, yritys voi säästää suuria summia. Kaikkien hankintojen ja tilausten digitalisointi jäsennellyksi prosessiksi on avain strategisiin hankintoihin – myös epäsuorissa hankinnoissa!

Katso opas epäsuorien hankintojen digitalisointiin
Lue lisää:

Sopimukset

Yksinkertaista sopimusten hallinnointia. Täsmäytä toistuvaislaskut sopimuksiin ja vastaanota automaattisia muistutuksia sopimusten uusimisesta.

Hankinnat

Ota kustannukset kontrolliin jo ennen niiden syntymistä! Tämä on mahdollista, kun tilaukset tehdään samassa järjestelmässä, jossa ostolaskut käsitellään.

Ostolaskujen kierrätys

Automatisoi ostolaskut ja säästä merkittävästi aikaa. Järjestelmä täsmäyttää laskut, hyväksyntä voidaan tehdä mobiililaitteelta ja vain poikkeamat käsitellään manuaalisesti.

Ostotilaustäsmäytys

Automaattisen ostotilaustäsmäytyksen myötä monet manuaaliset vaiheet häviävät samalla kun kontrolli kasvaa. Yhdistä laskut suoraan ostotilauksiin ja määritä säännöt poikkeamien hyväksynnälle.

Verkkolaskut

Automatisoi laskujenkäsittely verkkolaskun tai skannauspalvelun avulla. Pageron avulla saavutat 2,5 miljoonaa yritystä.

Kustannusten hallinta

Paletten laskujenkäsittelyratkaisun sisältämien tietojen avulla voit luoda reaaliaikaisia ​​raportteja kustannuksista, toimittajista ja maksuista. Saat yhtenäisen kuvan tilasta, työnkuluista ja tärkeistä tunnusluvuista. Tunnista organisaation pullonkaulat ja mahdollisuudet kustannustehokkuuden lisäämiseen.

Miksi Palette?

Parempi saavutettavuus

Ratkaisuumme on helppo pääsy myös toimiston ulkopuolella. Hyväksy laskut tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.

Tehokkaammat prosessit

Moderni ja tehokas ostolaskujen käsittelyjärjestelmä vähentää kustannuksia ja jättää enemmän aikaa muulle.

Parempi kontrolli

Välitön kontrolli kaikista laskuista niiden tilasta riippumatta mahdollistaa kokonaisuuden hallinnan , nopeamman työnkulun ja sujuvan täsmäytyksen.