Kustannusanalyysilla selkeä yleiskatsaus

Saat helposti kokonaiskuvan laskujen tilasta, työnkulun vaiheista ja hyödyllisistä avainluvuista. Tunnistat organisaation pullonkaulat ja mahdollisuudet kustannustehokkuuden parantamiseen.

Miksi Palette?

Parempi saavutettavuus

Ratkaisuumme on helppo pääsy myös toimiston ulkopuolella. Hyväksy laskut tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.

Tehokkaammat prosessit

Moderni ja tehokas ostolaskujen käsittelyjärjestelmä vähentää kustannuksia ja jättää enemmän aikaa muulle.

Parempi kontrolli

Välitön kontrolli kaikista laskuista niiden tilasta riippumatta mahdollistaa kokonaisuuden hallinnan , nopeamman työnkulun ja sujuvan täsmäytyksen.

Osto- ja kustannusanalyysi helppokäyttöisessä käyttöliittymässä

Laskujen käsittelyjärjestelmään kertyy paljon tietoja yrityksen kustannuksista ja toimittajista sekä tietysti runsain mitoin käsiteltäviä laskuja. Analyysityökalumme esittää tiedot havainnollisessa muodossa. Saat haluamasi raportin ajantasaisine tietoineen näkyviin helposti napsauttamalla. Saat hetkessä tietoja tiettyyn tuoteryhmään liittyvistä keskimääräisistä kuluista, toimittajakohtaisista ostovolyymeista tai siitä, miten suuri osuus laskuista maksetaan ajallaan.

Paranna kustannustehokkuutta ennusteiden avulla

Monet yritykset tarkastelevat kulurakennettaan vuosittain. Tiedot ja olosuhteet kuitenkin muuttuvat nopeammin, joten tietoja pitäisi päivittää useammin. Analyysityökalullamme voit tuottaa ennusteita tulevista kuluista. Voit itse määritellä parametrit, joiden mukaan ennuste laaditaan, ja tarkastella niiden vaikutuksia. Havainnollisesti taulukoina ja kaavioina näytettävät tiedot helpottavat toiminnan tehostamista ja kustannussäästöjen toteuttamista.

quote
Paletten ratkaisun globaalin käyttöönoton myötä on implementoitu konsernin yhtenäinen tapa toimia eri maissa. Reaaliaikaisen seurannan ansiosta pystymme myös helposti seuraamaan suorituskykyä eri maiden välillä.

Juho Häkkinen, Finance System Controller, Lindström Group

Tärkeimmät ominaisuudet:

  • Täydellinen kulujen ja toimittajien yleiskatsaus
  • Valmiit kaaviot helppokäyttöisessä käyttöliittymässä
  • Negatiiviset trendit nopeasti havaittavissa
  • Integroitu laskujen käsittelyratkaisuun
  • Maksutilastot

Kokonaiskuva Paletten koontinäytössä

Laskujen käsittelyratkaisuumme sisältyvä koontinäyttö antaa reaaliaikaisen yleiskuvan kaikista työnkuluista. Yleisnäkymästä näet, kuinka monta laskua, ostotilausta, hankintaehdotusta yms. järjestelmässä on parhaillaan käsiteltävänä ja mikä niiden tila kulloinkin on. Koontinäytöstä näet myös tärkeimmät avainluvut, kuten keskimääräisen käsittelyajan kussakin roolissa, verkkolaskujen määrän tai tietyllä aikavälillä erääntyvät maksut. Näin saat helposti tietoja pullonkauloista, kustannussäästömahdollisuuksista ja laskujen käsittelyn vaikutuksesta maksuvalmiuteen.

Kehittynyt kustannusten analysointi Spend Management -työkalun avulla

Analyysityökalullamme yrityksen on helppo seurata kulurakennettaan aktiivisesti. Spend Management -työkalu kerää kaikki tiedot ostotilauksista ja -laskuista. Saat parilla napsautuksella näkyviin toimittaja- ja tuoteryhmäkohtaiset tiedot ja kulut sekä sen, onko hankinta tehty sopimusten mukaan.

Voit myös laatia ennusteita tulevista kuluista muokkaamalla haluamiasi parametreja ja tarkastelemalla muutosten seurauksia. Tiedot näytetään havainnollisesti taulukoina ja kaavioina. Tämä helpottaa kustannussäästömahdollisuuksien tunnistamista.