Ostolaskujen kierrätys ja käsittely

Ostolaskujen kierrätys ja käsittely -ratkaisumme avulla laskujen käsittely tehostuu

Miksi Palette?

Parempi saavutettavuus

Ratkaisuumme on helppo pääsy myös toimiston ulkopuolella. Hyväksy laskut tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.

Tehokkaammat prosessit

Moderni ja tehokas ostolaskujen käsittelyjärjestelmä vähentää kustannuksia ja jättää enemmän aikaa muulle.

Parempi kontrolli

Välitön kontrolli kaikista laskuista niiden tilasta riippumatta mahdollistaa kokonaisuuden hallinnan , nopeamman työnkulun ja sujuvan täsmäytyksen.

Ostolaskujen kierrätys

Tehokas ostolaskuprosessi

Ostolaskujen käsittely ja ostolaskujen kierrätys on ratkaisumme keskeinen osa ja perusta, jonka avulla koko prosessi hankinnasta maksuun saadaan toimimaan tehokkaammin. Monissa yrityksissä juuri ostolaskujen käsittely automatisoidaan ensimmäiseksi, usein erinomaisin tuloksin. Prosessi voidaan optimoida seuraavassa vaiheessa ottamalla mukaan  ostotilausten hyväksyntä ja täsmäytys. Järjestelmä täsmäyttää tämän jälkeen ostotilaukset saapuvia laskuja ja sopimuksia vastaan. Vain poikkeuksia sisältävät laskut tarvitsevat manuaalista käsittelyä. Tämä säästää merkittävästi henkilöstön työaikaa. Ratkaisussamme määritetään automaattinen hyväksyntätyönkulku ja tiliöintiehdotukset ajankäytön minimoimiseksi.

Helppo poikkeusten käsittely

Poikkeuksien käsittelyä helpottaa niiden ryhmittely tyypin mukaan ja värikoodaus. Näin saat nopeasti selkeän yleiskuvan. Hyödyntämällä täsmäytystilastoja aktiivisesti voit selvittää toimittajat, joiden laskuissa on usein ongelmia, ja ryhtyä tarvittaviin toimiin, jotta nämäkin laskut voidaan käsitellä automaattisesti. Laskujen ja tilausten välinen poikkeamatoleranssi voidaan määrittää otsikko- tai rivitasolla, prosenttina tai täsmällisenä summana. Eri yrityksille ja toimittajille voidaan määrittää erilaiset parametrit.

Ostolaskujen kierrätys

Ostolaskujen käsittely ja kierrätys:

  • Täysin automaattinen ostolaskujen käsittely
  • Esimääritetty hyväksyntätyönkulku hallinnan tehostamiseksi
  • Tiliöintiehdotukset ajankäytön minimoimiseksi
  • Hyväksyntä suoraan sähköpostitse tai mobiililaitteella
  • Vaivaton poikkeusten käsittely helppokäyttöisessä käyttöliittymässä
Lue lisää:

Sopimukset

Yksinkertaista sopimusten hallinnointia. Täsmäytä toistuvaislaskut sopimuksiin ja vastaanota automaattisia muistutuksia sopimusten uusimisesta.

Hankinnat

Ota kustannukset kontrolliin jo ennen niiden syntymistä! Tämä on mahdollista, kun tilaukset tehdään samassa järjestelmässä, jossa ostolaskut käsitellään.

Ostolaskujen kierrätys

Automatisoi ostolaskut ja säästä merkittävästi aikaa. Järjestelmä täsmäyttää laskut, hyväksyntä voidaan tehdä mobiililaitteelta ja vain poikkeamat käsitellään manuaalisesti.

Ostotilaustäsmäytys

Automaattisen ostotilaustäsmäytyksen myötä monet manuaaliset vaiheet häviävät samalla kun kontrolli kasvaa. Yhdistä laskut suoraan ostotilauksiin ja määritä säännöt poikkeamien hyväksynnälle.

Verkkolaskut

Automatisoi laskujenkäsittely verkkolaskun tai skannauspalvelun avulla. Pageron avulla saavutat 2,5 miljoonaa yritystä.

Kustannusten hallinta

Paletten laskujenkäsittelyratkaisun sisältämien tietojen avulla voit luoda reaaliaikaisia ​​raportteja kustannuksista, toimittajista ja maksuista. Saat yhtenäisen kuvan tilasta, työnkuluista ja tärkeistä tunnusluvuista. Tunnista organisaation pullonkaulat ja mahdollisuudet kustannustehokkuuden lisäämiseen.

Tie tehokkaampaan työskentelyyn

Pienemmät kustannukset

Nykyaikainen ja pilvipohjainen laskujen käsittelyjärjestelmä alentaa kustannuksia jopa 80% ja säästää aikaa muille asioille.

Nopeampi työnkulku

Palette virtaviivaistaa koko työnkulun ostolaskun saapumisesta sen tiliöintiin, hyväksyntään ja taloushallinnon järjestelmään rekisteröintiin.

Hyväksy laskut verkossa

Järjestelmämme mahdollistaa käytön helposti myös toimiston ulkopuolella. Hyväksy laskut tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.

Ostolaskujen kierrätys

Suoja huijauslaskuilta

Mustalle listalle asetettuja toimittajia automaattisesti tarkkaileva palvelu suojaa tehokkaasti huijausyrityksiltä. Kun lasku saapuu järjestelmään, sitä verrataan tunnettujen huijariyritysten ajantasaiseen rekisteriin. Osuman löytyessä palvelu varoittaa, että kyseiseen toimittajaan voi liittyä riski. Tämä suojaa yritystäsi uusilta huijaritoimittajilta, ja samalla voit seurata tehokkaasti myös yrityksiä, joiden kanssa yritykselläsi on jo liikesuhde.

Useiden yhtiöiden ja kielten tuki

Paletten laskujen käsittelyratkaisu voidaan määrittää tukemaan useita samassa ympäristössä tai rinnakkaisissa ympäristöissä toimivia yhtiöitä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Ratkaisuun on helppo määrittää erilaisia arvonlisäverokantoja sekä käänteistä alv-velvollisuutta koskevat säännöt. Järjestelmä tukee eri kieliversioita, kuten pohjoismaisia kieliä, ranskaa, englantia, saksaa, hollantia, espanjaa ja puolaa.