Ostolaskujen täsmäytys ostotilauksiin

Helpota ja tehosta yrityksesi laskujen käsittelyä. Automaattinen ostotilausten täsmäytys eliminoi monia manuaalisia työvaiheita ja tehostaa hallintaa.

Paletten tilausten täsmäytys yhdistää ostotilauksen tehokkaasti laskuun, ja poikkeamien käsittelylle on helppo määrittää säännöt. Näin manuaalinen työ vähenee.

Rene Faurskov, Finance Manager, Sportmaster Tanska

ordermatchning med Palette

Ostotilausten täsmäytys tehostaa automatisointia

Ostolaskujen manuaaliseen käsittelyyn ei kannata uhrata aikaa ja rahaa, kun koko prosessin voi automatisoida tilausten täsmäytyksen avulla. Jos lasku täsmää ostotilauksen kanssa, se perii tilauksen tiliöinti- ja hyväksyntämääritykset ja siirtyy suoraan maksatukseen ilman manuaalista käsittelyä. Poikkeuksia sisältävien laskujen käsittelylle ja hyväksyttäville poikkeamatasoille voidaan määrittää helpot säännöt.

Tilausten täsmäytys otsikko- tai rivitasolla

Saapuvien laskujen ja ostotilausten täsmäytys voidaan tehdä otsikkotasolla tai yksittäisten tuoterivien tasolla. Täsmäytys voidaan tehdä myös tilausnumeron tai toimitusnumeron ja summan perusteella. Lasku voi sisältää eriä useista ostotilauksista, ja ostotilaus voidaan täsmäyttää useiden laskujen kanssa riippumatta siitä, onko tuotteet toimitettu kokonaan vai osittain. Periaatteena on automatisoida prosessi mahdollisimman kattavasti niin, että ainoastaan poikkeukset käsitellään manuaalisesti.

Viisi tärkeintä ominaisuutta:

  • Täydellinen automatisointi
  • Esimääritetyt täsmäytyssäännöt
  • Täsmäytys otsikko- tai rivitasolla
  • Helppo ja nopea poikkeusten käsittely
  • Helppo integrointi muihin järjestelmiin
Lue lisää:

Sopimukset

Yksinkertaista sopimusten hallinnointia. Täsmäytä toistuvaislaskut sopimuksiin ja vastaanota automaattisia muistutuksia sopimusten uusimisesta.

Hankinnat

Ota kustannukset kontrolliin jo ennen niiden syntymistä! Tämä on mahdollista, kun tilaukset tehdään samassa järjestelmässä, jossa ostolaskut käsitellään.

Ostolaskujen kierrätys

Automatisoi ostolaskut ja säästä merkittävästi aikaa. Järjestelmä täsmäyttää laskut, hyväksyntä voidaan tehdä mobiililaitteelta ja vain poikkeamat käsitellään manuaalisesti.

Ostotilaustäsmäytys

Automaattisen ostotilaustäsmäytyksen myötä monet manuaaliset vaiheet häviävät samalla kun kontrolli kasvaa. Yhdistä laskut suoraan ostotilauksiin ja määritä säännöt poikkeamien hyväksynnälle.

Verkkolaskut

Automatisoi laskujenkäsittely verkkolaskun tai skannauspalvelun avulla. Pageron avulla saavutat 2,5 miljoonaa yritystä.

Kustannusten hallinta

Paletten laskujenkäsittelyratkaisun sisältämien tietojen avulla voit luoda reaaliaikaisia ​​raportteja kustannuksista, toimittajista ja maksuista. Saat yhtenäisen kuvan tilasta, työnkuluista ja tärkeistä tunnusluvuista. Tunnista organisaation pullonkaulat ja mahdollisuudet kustannustehokkuuden lisäämiseen.

Tehokkaampi kokonaisratkaisu

Parempi ostolaskujen hallinta

Maksimoi laskujenkäsittelyn automatisointi täsmäyttämällä ostolaskut ostotilauksia tai sopimuksia vastaan. Käsittele vain poikkeamat ja säästä aikaa muille töille.

Säästä aikaa ja rahaa koko organisaatiolle

Oikean järjestelmän ansiosta sekä johdon että työntekijöiden on helpompi käsitellä hankintoja, laskuja ja kuluja. Samalla taloushallinnon ja hankintaosaston hallinto vähenee.

Lisääntynyt kontrolli ja matalammat kustannukset

Kun koko prosessi on automatisoitu, on helpompi varmistaa oikean tuotteen tilaaminen oikealta toimittajalta, oikeaan hintaan. Hyväksy ostotilaus laskun sijaan ja ota täysi kontrolli kustannuksista ennen tilauksen tekemistä!

Pilvipalvelu

Automaattinen poikkeusten käsittely

Tietyntyyppiset poikkeukset voidaan käsitellä automaattisesti. Voit määrittää säännöt sille, miten paljon lasku saa poiketa ostotilauksesta. Sääntöjä voidaan määrittää otsikko- ja rivitasolla, prosenttina tai tarkkana summana. Voit myös määrittää toimittajakohtaisia sääntöjä. Jos laskun täsmäytyksen yhteydessä havaitaan hintapoikkeama, se voidaan kirjata automaattisesti tähän tarkoitetulle tilille.

Täsmäytys toisessa järjestelmässä olevan ostotilauksen kanssa

Paletten ostotilausten täsmäytystä voidaan käyttää hankintamoduulimme lisäksi myös yhden tai useamman ulkoisen hankintajärjestelmän kanssa. Järjestelmä integroidaan ja konfiguroidaan asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Palette voidaan esimerkiksi määrittää tekemään täsmäytys automaattisesti, mutta laskut voidaan täsmäyttää tarvittaessa myös manuaalisesti. Täsmäytys voidaan tehdä summan tai laskuun liittyvien ostotilausten määrän mukaan.

Lue lisää poikkeusten käsittelystä