Sopimusten hallinta haltuun

Sopimusten hallinta säästää aikaa ja rahaa. Täsmäytä toistuvat ostolaskut ostosopimuksiin automaattisesti, jolloin vain poikkeavat ostolaskut täytyy käsitellä erikseen.

Sopimusratkaisu auttaa toistuvien laskujen hallinnassa täsmäyttämällä ne sopimusten kanssa automaattisesti. Paletten ratkaisujen avulla tällaisia laskuja voidaan käsitellä keskitetysti. Tämä on tehostanut työnkulkuamme, ja samalla pystymme jatkuvasti parantamaan prosessia.

Rene Faurskov, Finance Manager, SPORTMASTER Tanska

Sopimusten hallinta

Ostosopimusten täydellinen hallinta

Sopimusten hallinta helpottaa organisaatiosi toimintaa. Ratkaisumme toimii sähköisenä sopimustietokantana, joka on aina käytettävissä ja jossa voi tehdä hakuja. Joustavan käyttöoikeusjärjestelmän avulla voit määrittää, mitä tietoja kukin käyttäjä voi tarkastella ja miten muistutuksia lähetetään ennen tärkeitä sopimuspäivämääriä. Kun sopimukset ovat helposti käytettävissä koko organisaatiossa, niitä myös noudatetaan tehokkaammin.

Automatisoi kaikki toistuvat laskut

Yrityksillä on keskimäärin 15–25 toistuvaa laskua, jotka voitaisiin yhdistää samaan sopimukseen. Paletten sopimusratkaisun avulla yrityksesi ei tarvitse käyttää aikaa saman laskun hyväksymiseen joka kuukausi. Järjestelmä täsmäyttää, tarkistaa ja käsittelee kaikki tiettyyn sopimukseen liittyvät toistuvat laskut. Toistuvia laskuja voidaan luoda itsekin niin kutsutun omalaskutuksen kautta.

sopimusten hallinta

Sopimusten hallinta - 5 tärkeintä ominaisuutta

  • Sopimusten sähköinen käsittely ja arkistointi
  • Toistuvien laskujen täsmäytys
  • Sopimuksen uusimista tai irtisanomista koskevat muistutukset
  • Itselaskutusmahdollisuus
  • Sopimusten näkyvyys koko organisaatiossa
Lue lisää:

Sopimukset

Yksinkertaista sopimusten hallinnointia. Täsmäytä toistuvaislaskut sopimuksiin ja vastaanota automaattisia muistutuksia sopimusten uusimisesta.

Hankinnat

Ota kustannukset kontrolliin jo ennen niiden syntymistä! Tämä on mahdollista, kun tilaukset tehdään samassa järjestelmässä, jossa ostolaskut käsitellään.

Ostolaskujen kierrätys

Automatisoi ostolaskut ja säästä merkittävästi aikaa. Järjestelmä täsmäyttää laskut, hyväksyntä voidaan tehdä mobiililaitteelta ja vain poikkeamat käsitellään manuaalisesti.

Ostotilaustäsmäytys

Automaattisen ostotilaustäsmäytyksen myötä monet manuaaliset vaiheet häviävät samalla kun kontrolli kasvaa. Yhdistä laskut suoraan ostotilauksiin ja määritä säännöt poikkeamien hyväksynnälle.

Verkkolaskut

Automatisoi laskujenkäsittely verkkolaskun tai skannauspalvelun avulla. Pageron avulla saavutat 2,5 miljoonaa yritystä.

Kustannusten hallinta

Paletten laskujenkäsittelyratkaisun sisältämien tietojen avulla voit luoda reaaliaikaisia ​​raportteja kustannuksista, toimittajista ja maksuista. Saat yhtenäisen kuvan tilasta, työnkuluista ja tärkeistä tunnusluvuista. Tunnista organisaation pullonkaulat ja mahdollisuudet kustannustehokkuuden lisäämiseen.

Miksi Palette?

Parempi saavutettavuus

Ratkaisuumme on helppo pääsy myös toimiston ulkopuolella. Hyväksy laskut tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.

Tehokkaammat prosessit

Moderni ja tehokas ostolaskujen käsittelyjärjestelmä vähentää kustannuksia ja jättää enemmän aikaa muulle.

Parempi kontrolli

Välitön kontrolli kaikista laskuista niiden tilasta riippumatta mahdollistaa kokonaisuuden hallinnan , nopeamman työnkulun ja sujuvan täsmäytyksen.

sopimusten hallinta

Helppo käyttöönotto

Sopimukset tallennetaan sähköiseen sopimustietokantaamme, jossa on joustava käyttöoikeusjärjestelmä. Jos Paletten laskujen käsittelyratkaisu on käytössä yrityksessäsi, siihen on jo määritetty nykyiset toimittajat ja käyttäjät, hyväksyntäsäännöt, työnkulut, roolit, tiliöintiehdotukset ja muut toiminnot. Sopimuksiin täydennetään tiedot esimerkiksi sopimusten tyypistä, tärkeistä päivämääristä ja voimassaoloajoista.

Sopimukset ovat aina käytettävissä

Sopimusratkaisussamme sopimukset ovat aina saatavilla. Sopimuksia voivat hakea ja tarkastella käyttäjät, joilla on tarvittavat käyttöoikeudet, kuten hankintaosaston työntekijät. Näin tilauksia on helppo ohjata toimittajille, jotka tarjoavat edullisimmat sopimukset ja ehdot.

Lue hankinnan automatisoinnista