Sähköinen ostolaskujen käsittely

Sähköinen ostolaskujen käsittely auttaa saavuttamaan pienemmät kustannukset ja nopeamman työnkulun.

Palette virtaviivaistaa koko työnkulun ostolaskun saapumisesta sen tiliöintiin, hyväksyntään ja taloushallinnon järjestelmään rekisteröintiin.

Sähköinen ostolaskujen käsittely

Näin sähköinen ostolaskujen käsittely toimii

 1. 1

  Laskutietojen lukeminen

  Paperi- tai verkkolaskun tiedot tulkitaan ja luetaan automaattisesti.

 2. 2

  Hyväksyntä ja tiliöinti

  Voit hyväksyä esitiliöityjä laskuja haluamassasi yksikössä määritetyn hyväksyntätyönkulun mukaisesti. Hankintaehdotuksen tai ostotilauksen kanssa täsmäytetyt laskut siirtyvät automaattisesti maksatukseen.

 3. 3

  Integrointi ERP -järjestelmään

  Laskun ja toimittajan tietoja verrataan ERP -järjestelmässä oleviin tietoihin, ja lopullisesti hyväksytty lasku siirtyy automaattisesti maksatukseen.

Pilvipohjainen ja sähköinen ostolaskujen käsittelyjärjestelmä alentaa kustannuksia jopa 80% ja säästää aikaa muille asioille.

Sähköinen ostolaskujen käsittely

Automatisoitu ja sähköinen ratkaisu tarjoaa monia etuja

Sähköinen ja automatisoitu järjestelmä lyhentää ostolaskujen käsittelyaikoja ja helpottaa koko prosessin hallintaa. Laskut eivät jää jumiin, vaan koko työnkulku laskujen vastaanottamisesta tiliöinnin ja hyväksynnän kautta maksatukseen sujuu merkittävästi nopeammin. Näin myös maksuviivästykset ja muistutusmaksut voidaan välttää. Kaikki laskut ovat helposti haettavissa, joten voit milloin tahansa tarkistaa niiden sijainnin ja tilan.

Helppokäyttöinen järjestelmä

Sähköinen ostolaskujen käsittelyjärjestelmä on helppokäyttöinen. Intuitiivisessa käyttöliittymässä käyttäjät oivaltavat nopeasti, miten lasku tiliöidään ja hyväksytään. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että samaa järjestelmää käyttävät yrityksessä monet eri toiminnot ja roolit. Paletten ratkaisuun voi kirjautua sisään missä vain, joko tietokoneella tai mobiililaitteella. Lukuisat käyttäjät ovat tyytyväisiä siihen, että laskuja voi tarkastella ja hyväksyä suoraan mobiililaitteella.

Näin sähköinen ostolaskujen käsittely toimii

Tie tehokkaampaan työskentelyyn

Pienemmät kustannukset

Nykyaikainen ja pilvipohjainen laskujen käsittelyjärjestelmä alentaa kustannuksia jopa 80% ja säästää aikaa muille asioille.

Nopeampi työnkulku

Palette virtaviivaistaa koko työnkulun ostolaskun saapumisesta sen tiliöintiin, hyväksyntään ja taloushallinnon järjestelmään rekisteröintiin.

Hyväksy laskut verkossa

Järjestelmämme mahdollistaa käytön helposti myös toimiston ulkopuolella. Hyväksy laskut tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.

Integraatiot

Palette integroituu yrityksesi taloushallinnon järjestelmiin. Tässä muutamia esimerkkejä:
xledger
e-conomic logo
Sage 200
Visma Admin
Visma eAccounting
Visma Business
SAP Business One
SAP
Netsuite
Hogia
Mamut
Maconomy
Biljant
iScala
Jeeves
Axapta
Navision
Fortnox
IFS logo
Lue lisää:

Sopimukset

Yksinkertaista sopimusten hallinnointia. Täsmäytä toistuvaislaskut sopimuksiin ja vastaanota automaattisia muistutuksia sopimusten uusimisesta.

Hankinnat

Ota kustannukset kontrolliin jo ennen niiden syntymistä! Tämä on mahdollista, kun tilaukset tehdään samassa järjestelmässä, jossa ostolaskut käsitellään.

Ostolaskujen kierrätys

Automatisoi ostolaskut ja säästä merkittävästi aikaa. Järjestelmä täsmäyttää laskut, hyväksyntä voidaan tehdä mobiililaitteelta ja vain poikkeamat käsitellään manuaalisesti.

Ostotilaustäsmäytys

Automaattisen ostotilaustäsmäytyksen myötä monet manuaaliset vaiheet häviävät samalla kun kontrolli kasvaa. Yhdistä laskut suoraan ostotilauksiin ja määritä säännöt poikkeamien hyväksynnälle.

Verkkolaskut

Automatisoi laskujenkäsittely verkkolaskun tai skannauspalvelun avulla. Pageron avulla saavutat 2,5 miljoonaa yritystä.

Kustannusten hallinta

Paletten laskujenkäsittelyratkaisun sisältämien tietojen avulla voit luoda reaaliaikaisia ​​raportteja kustannuksista, toimittajista ja maksuista. Saat yhtenäisen kuvan tilasta, työnkuluista ja tärkeistä tunnusluvuista. Tunnista organisaation pullonkaulat ja mahdollisuudet kustannustehokkuuden lisäämiseen.