Whitepaper

Ostajan opas hankinnasta maksuun -ratkaisun hankintaa varten

Tässä ostajan oppaassa on käytännöllisiä ohjeita hankinnasta maksuun -ratkaisun hankintaa varten, eli mitä kaikkea hankinnassa tulisi ottaa huomioon. Oppaassa Paletten asiantuntijat jakavat omia kokemuksiaan, jotka perustuvat suureen määrään asiakasprojekteja.

Oppaassa myös korostetaan niitä etuja ja tehokkuuden kautta syntyviä hyötyjä, joita täysin digitalisoidun hankinnasta maksuun -prosessi mahdollistaa. Jokainen askel; sopimusten hallinta, hankinnat, toimittajien hallinta, ostolaskujen kierrätys, ostotilaustäsmäytys ja kustannusten hallinta käsitellään oppaassa lyhyesti.

Lataa englanninkielinen opas ja opi minkälaisia vaatimuksia koko hankinnasta maksuun -prosessin automatisoivalle ohjelmistolle tulisi asettaa.

A Buyer’s Guide – Moving towards 100% digital P2P

Moving towards 100% digital P2P: A Buyer's Guide

Printtaa tai jaa Julkaisupäivä: 2019-02-11