Whitepaper

Hankinnasta maksuun -ratkaisun globaali käyttöönotto

Teknologia mahdollistaa yritysten toiminnan parantamisen sekä tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämisen.  On eriarvoisen tärkeää pysyä teknologian kehityksen perässä, sillä se mahdollistaa kasvua. Tässä oppaassa käsitellään erityisesti monikansallisia yrityksiä, ja millaisia haasteita ratkaisun globaali käyttöönotto saattaa sisältää.

Suuret ja monikansalliset yritykset kohtaavat erityisiä haasteita varmistaessaan taloushallinnon prosessien tehokkuuden. Hankinnasta maksuun, eli P2P-ratkaisu on vakiintunut tapa varmistaa, että laskujen käsittelyprosessit ja hankintojen hallinta ovat sujuvia ja tehokkaita. Etenkin siitä syystä, että nämä molemmat taloushallinnon osa-alueet ovat työläitä ja virhealttiita prosesseja. Suurten yritysten kohdalla erityinen haaste piilee myös yhteisten käytäntöjen käyttöönotossa. Yhteisen ratkaisun globaali käyttöönotto 

P2P-ratkaisun globaali käyttöönotto

P2P, eli hankinnasta maksuun -ohjelmisto tuo erityisiä hyötyjä suurille ja globaaleille yrityksille.  Vaikka on varmasti järkevää hyödyntää eri maissa hyväksi todettua teknologiaa eri puolilla maailmaa, yhtenäinen työskentelytapa auttaa kuitenkin säästämään aikaa, rahaa ja maapalloa. Kun toiminta kasvaa yhä suuremmaksi on lopulta välttämätöntä, että eri toimipaikat ympäri maailmaa työskentelevät saman ratkaisun parissa.

Hankinnasta maksuun -ratkaisun käyttöönotto maailmanlaajuisesti – Lataa opas

Päätös siitä, mikä Hankinnasta maksuun -ratkaisu on paras valinta juuri sinun yrityksellesi, riippuu monista yrityksen perustarpeista. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että valittu palveluntarjoaja ymmärtää ja osaa ohjata  yritystäsi maailmanlaajuisessa käyttöönotossa. Projektin haasteista on myös erittäin tärkeää olla tietoinen etukäteen. Tässä englanninkielisessä oppaassa käymme läpi mitä yleisimpiä haasteita globaali käyttöönotto saattaa sisältää, ja ratkaisuja niiden voittamiseksi.

Lataa englanninkielinen opas:

Printtaa tai jaa Julkaisupäivä: 2019-07-04