Whitepaper

Ratkaisun käyttöönotto globaalisti

Yhtenäinen P2P (engl. Purchase-to-Pay), eli hankinnasta maksuun -ratkaisu ympäri maailmaa tuo yritykselle merkittäviä etuja.

Ratkaisun käyttöönotto globaalisti vaatii kuitenkin hyvää valmistautumista. Tässä oppaassa käsitellään merkittäviä osa-alueita, mitkä jokaisen monikansallisen yrityksen tulisi ottaa huomioon implementoidessaan taloushallinnon ratkaisua ympäri maailmaa.

Suuret ja monikansalliset yritykset kohtaavat erityisiä haasteita varmistaessaan taloushallinnon prosessien tehokkuuden. Hankinnasta maksuun, eli P2P-ratkaisu on vakiintunut tapa varmistaa, että laskujen käsittelyprosessit ja hankintojen hallinta ovat sujuvia ja tehokkaita. Etenkin siitä syystä, että nämä molemmat taloushallinnon osa-alueet ovat työläitä ja virhealttiita prosesseja. Suurten yritysten kohdalla erityinen haaste piilee myös yhteisten käytäntöjen käyttöönotossa. 

Printtaa tai jaa Julkaisupäivä: 2019-07-04
Paletten hankinnasta maksuun -ratkaisu

Ratkaisun globaali käyttöönotto – Mitä haasteita on odotettavissa?

On olemassa mahdollisia haasteita, jotka ovat tunnetusti hidastaneet ratkaisujen käyttöönottoa maailmanlaajuisesti. Näihin haasteisiin lukeutuvat muun muassa:

 • Roolit ja säännökset
  Kun ratkaisua otetaan käyttöön eri maissa, yritykset törmäävät pian siihen haasteeseen, että kussakin maassa on erilaisia sääntöjä ja määräyksiä.
 • Paikallisen tuen ja ohjelmiston puute
  Koulutus ja tuki ovat tärkeimpiä kokonaisuuksia missä tahansa ohjelmiston implementointiprojektissa, ja näiden saatavuus eri kohteissa on suositeltavaa tarkistaa.
 • Erilaiset rakenteet

Ratkaisun käyttöönotto globaalisti – Onnistumisvinkit

Jotta edellä mainittuihin haasteet voidaan onnistuneesti ratkaista ja varmistaa ratkaisun globaali implementointi, on erittäin tärkeää, että käyttöönottoprosessia johdetaan ja toteutetaan oikealla tavalla. Merkittävimmät asiat, jotka tulisi huomioida jokaisessa globaalissa käyttöönottostrategiassa käydään oppaassa läpi. Keinoihin lukeutuvat muun muassa:

 • Etene vaihe vaiheelta
 • Arvioi esteet
 • Perusta jokaiseen kohteeseen käyttöönottotiimi
 • Huolehdi tuesta jokaisessa maassa

Ratkaisun käyttöönotto globaalisti – Mitä hyötyä siitä voidaan saavuttaa?

Ratkaisun käyttöönoton haasteet saattavat saada hankinnasta maksuun -ratkaisun käyttöönoton vaikuttamaan erittäin monimutkaiselta ja vaikealta – mutta, mikäli projektissa hyödynnetään strategista lähestymistapaa ja tarkkaa johtamista, ovat haasteet kuitenkin helposti ratkaistavissa. Kun ratkaisu on käytössä yrityksen kaikissa toimipaikoissa, siitä muodostuvat hyödyt ovat moninkertaiset verrattuna paikallisiin ratkaisuihin. Lue lisää globaalin ratkaisun hyödyistä oppaastamme.

Lataa opas

Päätös siitä, mikä Hankinnasta maksuun -ratkaisu on paras valinta juuri sinun yrityksellesi, riippuu monista yrityksen perustarpeista. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että valittu palveluntarjoaja ymmärtää ja osaa ohjata  yritystäsi maailmanlaajuisessa käyttöönotossa. Projektin haasteista on myös erittäin tärkeää olla tietoinen etukäteen. Tässä suomenkielisessä oppaassa käymme läpi mitä yleisimpiä haasteita globaali käyttöönotto saattaa sisältää, ja ratkaisuja niiden voittamiseksi.

Lataa opas:

Opas: Ratkaisun käyttöönotto globaalisti - Hankinnasta maksuun


Kerromme mielellämme lisää Paletten tarjoamista ratkaisuista. lisää yhteystietosi alle ja olemme sinuun pian yhteydessä:

Boka demo

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.