Whitepaper

Ratkaisun käyttöönotto globaalisti

Yhtenäinen P2P (engl. Purchase-to-Pay), eli hankinnasta maksuun -ratkaisu ympäri maailmaa tuo yritykselle merkittäviä etuja.

Ratkaisun käyttöönotto globaalisti vaatii kuitenkin hyvää valmistautumista. Tässä oppaassa käsitellään merkittäviä osa-alueita, mitkä jokaisen monikansallisen yrityksen tulisi ottaa huomioon implementoidessaan taloushallinnon ratkaisua ympäri maailmaa.

Suuret ja monikansalliset yritykset kohtaavat erityisiä haasteita varmistaessaan taloushallinnon prosessien tehokkuuden. Hankinnasta maksuun, eli P2P-ratkaisu on vakiintunut tapa varmistaa, että laskujen käsittelyprosessit ja hankintojen hallinta ovat sujuvia ja tehokkaita. Etenkin siitä syystä, että nämä molemmat taloushallinnon osa-alueet ovat työläitä ja virhealttiita prosesseja. Suurten yritysten kohdalla erityinen haaste piilee myös yhteisten käytäntöjen käyttöönotossa. 

Lataa opas

Päätös siitä, mikä Hankinnasta maksuun -ratkaisu on paras valinta juuri sinun yrityksellesi, riippuu monista yrityksen perustarpeista. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että valittu palveluntarjoaja ymmärtää ja osaa ohjata  yritystäsi maailmanlaajuisessa käyttöönotossa. Projektin haasteista on myös erittäin tärkeää olla tietoinen etukäteen. Tässä suomenkielisessä oppaassa käymme läpi mitä yleisimpiä haasteita globaali käyttöönotto saattaa sisältää, ja ratkaisuja niiden voittamiseksi.

Lataa opas:

Printtaa tai jaa Julkaisupäivä: 2019-07-04
Paletten hankinnasta maksuun -ratkaisu